Zaproszenie do współpracy wolontariuszy artystów grafików

          Na naszej stronie znajduje się wiele tekstów o bardzo poruszającej, często wręcz dramatycznej treści. Są to relacje świadków i uczestników Powstania, żywe opisy wydarzeń tamtych dni.
          Staramy się wzbogacać zamieszczone teksty tematycznie powiązanymi zdjęciami, ale czas powstańczej walki nie stwarzał na ogół możliwości obszerniejszej dokumentacji zdjęciowej.
          Stąd chcielibyśmy opatrzyć te teksty ilustracjami graficznymi. Chodzi nam głównie o proste, oszczędne w formie szkice oddające klimat tamtych dni i wydarzeń.
          Zapraszamy do współpracy artystów grafików, w tym studentów szkół czy akademii sztuk pięknych jak również amatorów, którzy chcieliby umieścić swoje prace w naszych tekstach.
          Pod każdym rysunkiem będzie oczywiście umieszczone nazwisko autora, a w przypadku większej ilości prac - krótka notka biograficzna o ich twórcy.
          Zastrzegamy sobie prawo wyboru prac, które zostaną umieszczone na naszej stronie.
          Zapraszamy również artystów tworzących obrazy, grafikę lub inne formy twórczej ekspresji o tematyce powstańczej do umieszczenia elektronicznych reprodukcji swych prac w odpowiedniej galerii, która zostanie utworzona na naszej stronie.
          Chętnych do podjęcia współpracy prosimy o kontakt pod naszym adresem mailowym napisz do nas w celu uzgodnienia szczegółów technicznych.


Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.