BIBLIOGRAFIAZapraszamy do lektury książek i dokumentów poświęconych Powstaniu Warszawskiemu 1944 oraz Polsce Podziemnej 1939-1945. Historia tych wydarzeń unikalnych w skali Europy w okresie II wojny światowej doczekała się licznych publikacji.
W naszej bibliografii chcemy zaprezentować możliwie szeroki wybór publikacji skupiając się głównie na opracowaniach historycznych, dokumentach i pamiętnikach uczestników i świadków wydarzeń.
Jeżeli uznacie Państwo, że w wykazie zabrakło znaczących pozycji prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i podanie tytułów, które Waszym zdaniem winny uzupełnić naszą listę.

Maciej Janaszek-Seydlitz


Bibliografia Powstania Warszawskiego
Bibliografia Polski Podziemnej
Bibliografia II Wojny Światowej
Poeci czasu pogardy i powstańczego zrywu - bibliografia poezji powstańczej
Literatura anglojęzyczna
Bibliografia Powstania Warszawskiego:

Autor Tytuł
Abramek Zdzisław Powstanie Warszawskie 1944 medalami pisane; Bydgoszcz, 2003
Ajewski Eugeniusz Mokotów walczy 1944
Ajewski Eugeniusz
Bartelski Lesław Marian
Powałkiewicz Juliusz
Mokotów 1944; Warszawa: Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", ARS Print Production, 1998
Baczyński Tadeusz Batalion Armii Krajowej "Zaremba-Piorun" w powstaniu warszawskim
Badmajew Piotr Historia żoliborskiego powstańca; Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 2008
Baliński Wojciech Człowiek w cieniu
Bałuk Stefan Starba Byłem cichociemnym; Askon, Warszawa, 2007
Bańkowska Maria Krystyna Powstańczy dziennik łączniczki z "K-1"
Bańkowski Piotr Archiwista na powstańczym Żoliborzu, Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014
Baranowska Konstantyna
Ledóchowska Teresa
Hoffmann Teodozja
Z powstańczych przeżyć 1944 roku
Baranowski Edmund
Kulesza Juliusz
Bankowe szańce; Wyd. Askon, Warszawa, 2009
Baranowski Edmund
Kulesza Juliusz
Warszawskie gry wojenne; Wyd. WiSn, Poznań, 2011
Bartelski Lesław Czas bitew
Bartelski Lesław Mokotów 1944; MON, 1971
Bartelski Lesław Na Mokotowie 1939-1945; Warszawa: Książka i Wiedza, 1971
Bartelski Lesław Obroża
Bartelski Lesław Powstanie Warszawskie; Iskry, 1967
Bartelski Lesław Praga 1944
Bartelski Lesław Pułk AK Baszta ; Warszawa, 1990
Bartelski Lesław Walcząca Warszawa; Warszawa: Książka i Wiedza, 1968
Bartelski Lesław Warszawa w dniach powstania 1944 ; KAW, 1980
Bartelski Lesław Wszystko o powstaniu warszawskim
Bartoszewski Władysław 1859 dni Warszawy ; Warszawa, 1974
Bartoszewski Władysław Dni walczącej stolicy.Kronika Powstania Warszawskiego; Warszawa, Świat Książki, 2008
Bartoszewski Władysław Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego; Kraków: Biały Kruk, 2008
Bartoszewski Władysław Powstanie warszawskie; Warszawa: Świat Książki, 2009
Bartoszewski Władysław Prawda o von dem Bachu
Batorski Stanisław Czas poza domem; Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984
Bayer S Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945. Okupacja i medycyna;
Bernhardt Maciej Z Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego; Kraków, i-Press Piotr Pielach, 2009.
Berus Elżbieta
Tomaszewski Jerzy
Powstanie warszawskie w reportażach Jerzego Tomaszewskiego
Białoszewski Miron Pamiętnik z Powstania Warszawskiego ; Warszawa, 1979
Białous Ryszard "Jerzy" Walka w pożodze
Bidakowski K Pamiętniki lekarzy
Bielański Ryszard Prawie życiorys
Bielecki Robert Batalion harcerski "Wigry"; Warszawa, 1991
Bielecki Robert Długa 7 w powstaniu warszawskim; Warszawa, Vizja Press&T, 2010.
Bielecki Robert "Gustaw" - "Harnaś". Dwa powstańcze bataliony
Bielecki Robert Pałac Staszica i okolice w Powstaniu Warszawskim
Bielecki Robert
Kulesza Juliusz
Przeciw konfidentom i czołgom. Radwan-Wano, Warszawa, 1996.
Bielecki Robert W zasięgu PAST-y
Bielecki Robert Żołnierze Powstania Warszawskiego ; Warszawa : "Neriton", 1995
Bielecki Robert Żołnierze Powstania Warszawskiego : dokumenty z archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża. T. 2; Warszawa : "Neriton", 1996
Bielecki Zygmunt 36 dni : 1.IX - 6. X. 1939 roku ; MON, 1971
Bieniecki Kajetan Lotnicze wsparcie Armii Krajowej
Billotte Francis Dwa powstania
Blichewicz "Szczerba"Zbigniew Powstańczy tryptyk; Gdańsk, Arch. Akt Nowych, 2009.
Bojemski Sebastian Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim (1 VIII - 2 X 1944); Warszawa: Fronda PL, 2009
Bojemski Sebastian Poszli w skier powodzi. NSZ w Powstaniu Warszawskim
Borecka Emilia, Sempoliński Leonard Warszawa 1945. Album; Warszawa: PWN, 1975
Borkiewicz Adam Powstanie warszawskie 1944: zarys działań natury wojskowej; Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1957
Borkiewicz-Celińska Anna Batalion "Zośka"; PIW, 1990
Borkowski Antoni Zerwane sieci; Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984
Braun Sylwester Reportaże z Powstania Warszawskiego. Album; Warszawa, KAW, 1983.
Broniewski Stanisław Całym Życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika
Bruce George The Warsaw uprising
Bruliński Eligiusz 3 Batalion Pancerny AK "Golski"
Brym Zbigniew "Żelazna Reduta"
Brzozowska- Surdyk Halina Tylekroć serce...
Budrewicz Olgierd, Falkowski Edward Warszawskie konfrontacje. Album; Warszawa, Wyd Sport i Turyst, 1968
Bukalska Patrycja Rysiek z Kedywu: niezwykłe losy Stanisława Aronsona; Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009
Bukalska Patrycja Sierpniowe dziewczęta '44; Wydawnictow Trio, 2014
Bzinkowski Ryszard Słowo walczącej Warszawy
Celejewski Ryszard Oddziały Powstania Warszawskiego ; Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988
Chruściel A. Powstanie Warszawskie ; Londyn, 1948
Chrzanowski W Bataliony AK "Gustaw" - "Harnaś" w powstaniu warszawskim w fotografii Wiesława
Ciągwa Józef i Szpernogi Jan Słowacy w Powstaniu Warszawskim; Kraków; 1944
Ciechanowski Jan Mieczysław Na tropach tragedii - Powstanie Warszawskie 1944: wybór dokumentów wraz z komentarzem; Warszawa: BGW, 1992
Ciechanowski Jan Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego; Warszawa, 1984
Ciechanowski Jan Mieczysław Pomoc lotnicza Wielkiej Brytanii dla powstania warszawskiego, W-wa, 1994
Cieślakiewicz Jadwiga Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej : katalog ; Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1984
Cubała Agnieszka Ku wolności...: międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-socjologiczne aspekty Powstania Warszawskiego; Warszawa: Rytm, 2003
Cydzikowa Zofia Makowska Irena Armia Krajowa. Wojskowa Służba Kobiet. Pluton Wartowniczy "Teresy Strzały"
Czajkowski- Dębczyński Zbigniew Dziennik powstańca
Czałbowski Andrzej "Żbik"
Czarski A. Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy; Warszawa, 1971
Czugajewski Ryszard Na barykadach, w kanałach i gruzach Czerniakowa
Czugajewski Ryszard Umiłował do końca
Ćwikowski Mieczysław Śladami walk żołnierzy VII-go zgrupowania AK "Ruczaj" w Powstaniu Warszawskim 1944 r.
Damski Zbigniew Najmłodsi od "Parasola"; Warszawa, Rytm, 2005
Davies Norman Powstanie 1944 ; Kraków, Znak, 2004
Deczkowski Juliusz Bogdan "Laudański" Wspomnienia żołnierza batalionu AK "Zośka"
Dławichowski Andrzej 135 Pluton AK VII Zgrupowania "Ruczaj" i jego kadeckie korzenie
Dreziński Janusz Pamiętne miejsca Czerniakowa; Ząbki: Apostolicum. Wydawnictwo Księży Pallotynów; 2004
Dobroszycki Lucjan Ludność cywilna w powstaniu warszawskim ; PIW, 1974
Drozdowski Marian Marek Generał Kazimierz Sosnkowski Naczelny Wódz wobec Powstania Warszawskiego
Drozdowski Marian Marek Mocarstwa wobec powstania
Drozdowski Marian Marek Polonia wobec Powstania Warszawskiego; Oficyna Wydawnicza RYTM; 2001 r.
Drozdowski Marian Marek Testament powstańczej Warszawy. W-wa, 1994.
Duma Andrzej Mistyfikacja pod osłoną niemieckiego patrolu
Dzier Tadeusz Myśmy tu zawsze byli...
Dzikiewicz Lech Zbrodnia Stalina na Warszawie
Fajer Lucjan pseud. "Ognisty" "Żołnierze Starówki"
Fojcik Sławomir Żołnierze AK [Armii Krajowej] "Kryska"; Warszawa : Związek Powstańców Warszawskich. Zarząd Główny. Środowisko "Kryska", 1994
Federowicz Edward Dzień po dniu
Filipowicz Jerzy Miałem wtedy 14 lat; Warszawa; PAX, 1975.
Gajdziński Bogusław Zarys historii 7 pp AK "Garłuch"
Galperyn Zbigniew Byłem żołnierzem batalionu "Chrobry"; Warszawa, 2009
Garlicki Józef Niezapomniane lata
Garliński Józef Wielka rocznica powstania warszawskiego, Polskiego Państwa Podziemnego i Akcji "Burza", Londyn, 1994
Gaździcka Teresa Jan Gaździcki - "Kazik" i jego oddział w Powstaniu Warszawskim
Gluth-Nowowiejski Wacław Nie umieraj do jutra ; Warszawa , 1982
Głuszek Zygmunt "Hej, Chłopcy...": harcerze Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim
Goldman Roman Bój Warszawy 1 sierpień - 2 październik 1944
Gordon Stanisław R. Los mi sprzyjał
Górny Grzegorz, Kopiński Aleksander Gdy zaczniemy walczyć miłością – Portrety kapelanów Powstania Warszawskiego
Grabski Witold Prasa powstania warszawskiego
Grigo Tadeusz Powiśle Czerniakowskie 1944 ; Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1989
Grigo Tadeusz Na górnym Czerniakowie ; Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982
Grunwald Zdzisław "Żubry" na Żoliborzu
Gryżewski Tadeusz Harcerska Poczta Polowa Powstania Warszawskiego 1944, 1966
Grzymała-Siedlecki B. Powstanie szlakiem walczącego Żoliborza; Warszawa, 1988
Grzywaczewski Zbigniew Stahl- Stal Jerzy Wspomnienia strażaków uczestników Powstania Warszawskiego
Gucwa Aleksander Odwaga i nadzieja; Warszawa, Wyd. Sikorsky, 2013
Hałko Lech Kotwica herbem wybranym; Warszawa, 1999
Hanson Joanna K. M. Nadludzkiej poddani próbie
Hassel Sven Królestwo piekieł: powstanie warszawskie; Warszawa, Instytut Wydawniczy "Erica", 2008
Henzel Władysław Sawicka Irena Powstanie warszawskie 1944 r
Hołubowicz- Gadkowska Anna Pamiętnik łączniczki kapelana
Iranek-Osmecki Jerzy Powstanie Warszawskie po 60 latach; Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2007
Jabłkowska- Sochańska Aniela Kinowska- Winter Adela Wojskowa Służba Społeczna AK
Jarochowska- Swolkień Elżbieta Dwaj bracia
Jarowiecki Jerzy Wójcik Ewa Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
Jasiński Grzegorz Żoliborz 1944: dzieje militarne II Obwodu Okręgu Warszawa AK w Powstaniu Warszawskim; Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2008
Jasiński Grzegorz Żoliborz walczący: kalendarium Powstania Warszawskiego 1944 roku; Bobowa: Wydawnictwo Wilczyska Maciej Rysiewicz, 2009
"Jeleniowcy" Wspomnienia żołnierzy pułku AK "Jeleń"
Jewsiewicki Władysław Powstanie warszawskie 1944
Jędrzejewska-Wróbel Roksana Halicz; Warszawa, Muchomor, 2006
Kaczmarek Kazimierz Na płonących brzegach Wisły
Kaczyńska Danuta Byli żołnierzami "Parasola"; Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985
Kaczyńska Danuta Dziewczęta z Parasola
Kaczyńska-Januszkiewicz Barbara Powrót do wspomnień; Warszawa: Nowy Świat, 2004
Kamiński Aleksander Powojenne losy byłych żołnierzy batalionu "Zośka"
Kamiński Aleksander "Zośka" i "Parasol": opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich, Warszawa: Iskry, 2009
Kamiński Leszek Batalion Armii Krajowej "Oaza"
Kaska Adam Nadwiślańskie reduty; Warszawa; KiW; 1971.
Kasprzak Jerzy Tropem powstańczej przesyłki, Warszawa: Neomedia, 2009
Karaszewski Kazimierz Powstanie Warszawskie
Kąkol Kazimierz Spór o Powstanie Warszawskie
Kąkol Kazimierz Wyniesione z pożogi nauki Powstania Warszawskiego
Kietliński Henryk Błogosławiony ksiądz Józef Stanek
Kirchmayer Jerzy Powstanie Warszawskie 1944
Kisielewski Władysław Nad powstańczą Warszawą
Klasicka Małgorzata Kobiety-powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944-1945); Opole, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, 2008
Kledzik Maciej 62 dni bez porucznika "Rygla"
Kledzik Maciej Królewska 16; PAX, 1984
Kledzik Maciej Między Marszałkowską i Żelazną, Al. Sikorskiego i Pańską
Kledzik Maciej Smak głodu
Kledzik Maciej W cieniu Ogrodu Saskiego - Królewska 16
Kledzik Maciej Zgrupowanie AK majora "Bartkiewicza"
Klempisz Wiesław Urodzony 22 lipca; Warszawa; wyd. Eliotpol, 2014
Klempisz Wiesław Żniwiarz - Kompania Dywersyjna; Warszawa; wyd. Eliotpol, 2016
Klimaszewski Tadeusz Verbrennungskommando Warschau; Warszawa, Czytelnik, 1959.
Kobyliński Lech "Czwartacy". Szlak bojowy
Kołodziej Edward Urbaniak Violetta Wieczorek Urszula Powstanie Warszawskie w świetle dokumentów brytyjskich i polskich
Kołodziejczyk Edward Tryptyk warszawski - wypędzenie, Dulag 121, tułaczka
Komornicki Stanisław Na barykadach Warszawy
Komorowski Krzysztof Powstanie warszawskie 1944
Komorowski Tadeusz Bór Armia Podziemna; Warszawa :"Bellona"; Oficyna Wydawnicza "Rytm", 2009
Komorowski Tadeusz Bór Powstanie Warszawskie; Warszawa: Rytm, 2004
Kopf Stanisław 63 dni; Bellona, 1994
Kopf Stanisław Być wolnym: Warszawa - Paryż 1944; Warszawa: ARS Print Production, 1995
Kopf Stanisław Dni Powstania
Kopf Stanisław Kronika fotograficzna walczącej Warszawy ; PAX, 1989
Kopf Stanisław Muzy tamtych dni; Warszawa: Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", Askon, 2002
Kopf Stanisław Powiśle : warszawskie Termopile 1944 : przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i Powstania Warszawskiego
Kopf Stanisław Sto dni Warszawy; Warszawa: Książka i Wiedza, 1982
Kopf Stanisław Ślady; Warszawa, 2000
Kopf Stanisław Warszawskie Termopile 1944-1945. Powstańcy w obozach jenieckich; Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945"; Warszawa; 2003
Kopf Stanisław Wyrok na miasto. Wypędzenie, rabunek, zagłada; Warszawa, 2001
Korbal Rafał Powstanie Warszawskie; Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 2000
Korboński Stefan W imieniu Rzeczypospolitej
Korcz Władysław Powstanie Warszawskie
Koszada Jerzy Grupa "Kampinos"
Kotowski Ludwik Moja Kompania
Kownacki Andrzej Jak powstało i walczyło Zgrupowanie "Chrobry II"
Kozłowski Janusz W baonie "Odwet"
Koźniewski Jan, Nowakowski Marek Tadeusz "Lawiacy", historia kompanii lotniczej AK; wyd. Askon, W-wa; 2000
Krasucki Stanisław Powstanie Warszawskie na tle powstań narodowych
Krawczyńska Jadwiga Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939-1947; Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1971
Krutol Edward Jan Bez munduru
Krząstek Tadeusz Powstanie warszawskie 1944
Krzyczkowski Józef Konspiracja i powstanie w Kampinosie; Warszawa, 1999
Krzyczkowski Józef Zwiadowcy z Szarych Szeregów; Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972.
Kubalski Tadeusz W szeregach "Baszty"; Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1969
Kubalski Tadeusz Żołnierze walczącej Warszawy; Warszawa, 1989
Kubin, Jerzy Powstańcze reportaże z Żoliborza: ze wspomnieniami Krzysztofa Dunin-Wąsowicza i Gerarda Labudy; Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2004
Kulesza Juliusz Bohaterowie dwóch miast. Inst Hist PAN, Warszawa, 2005.
Kulesza Juliusz Garłuch - 7 pp AK. Vipar, Pruszków, 2004.
Kulesza Juliusz Powstańcza Starówka. Ludzie i ulice. ASKON, Warszawa, 2007.
Kulesza Juliusz Reduta PWPW. PAX, Warszawa, 1989.
Kulesza Juliusz Sierpień przez całe życie. ANTA, Warszawa, 1994.
Kulesza Juliusz Starówka : warszawskie Termopile 1944 : przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i Powstania Warszawskiego; Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945" : "Askon", 1999
Kulesza Juliusz W murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. ASKON, Warszawa, 2003.
Kulesza Juliusz Z tasiemką na czołgi. Czytelnik, Warszawa, 1984.
Kulski Julian E. Dziedzictwo Orła Białego. Świat Książki, Warszawa, 2004.
Kunert Andrzej Krzysztof Kronika Powstania Warszawskiego; Warszawa; Poznań; "Edipresse Polska"; Zysk i S-ka., 2004
Kunert Andrzej Krzysztof Nowa metodologia?
Kunert Andrzej oprac. Po jutra wolnego nadzieję... Powstanie Warszawskie w poezji; Muzeum Powstania Warszawskiego; 2004.
Kunert Andrzej Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji ; PWN, 1994
Kunert Andrzej Rzeczpospolita walcząca. Powstanie Warszawskie 1944. Kalendarium; Warszawa, 1994
Kunert Andrzej oprac. Warsaw Concerto. Postanie Warszawskie w poezji; Muzeum Powstania Warszawskiego; Warszawa; 2004.
Kurdwanowski Jan Mrówka na szachownicy; wydanie I - Nowy Jork, 1983; wydanie II - Warszawa, 1994; wydanie III - Warszawa, 1999.
Kwartalnik "Karta" nr.33 "Powstanie Warszawskie"
Kwartalnik "Karta" nr.41 "Ludzie Powstania"
Kwiatkowski Maciej Józef "Tu mówi powstańcza Warszawa" ... Warszawa: Państ.Instytut Wydawniczy: Polskie Radio, 1994
Lee David Najkrwawsze walki II wojny światowej: historia bezpośrednich starć żołnierskich; Warszawa: Bellona, 2008
Ledwoch Janusz Warszawa 1944
Leliwa-Roycewicz Henryk Batalion A.K. "Kiliński" w Powstaniu Warszawskim; Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1979
Lewandowski Ryszard Diariusz powstańczy 1944
Leżeński Cezary My chłopcy też wojsko; Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1975
Likiernik Stanisław "Diabelne szczęście czy palec Boży?"- Wspomnienia; wyd 2, popraw.; Norbertinum; Lublin 2004
Lipski Stanisław Walczący Mokotów
Lisiewicz P. M. Plan "Burza". Wysiłek zbrojny Armii Krajowej 1944-1945; Warszawa, 1986
Lissowski Jan Szanser Jerzy Werner Marek Batalion "Sokół"
Lokajski Eugeniusz Fotografie z Powstania Warszawskiego
Lubicz-Nycz Bronisław Batalion "Kiliński" AK 1940-1944
Łazarski Ryszard Polegli w powstaniu warszawskim na Mokotowie lub przed powstaniem
Łubieński Tomasz "Ani tryumf, ani zgon": szkice o Powstaniu Warszawskim; Warszawa: Wydaw. Nowy Świat, 2004.
Majdański Kazimierz "Honor i Ojczyzna" bez Boga?
Majorkiewicz Felicjan Dane nam było przeżyć; Warszawa, PAX, 1972
Malinowski Kazimierz "Mirski" Na północ od Starówki. Żołnierze łączności Żoliborza; PIW, 1988
Malinowski Kazimierz "Mirski" Żołnierze łączności walczącej Warszawy; 1983
Maliszewska Izabella Śródmieście Południowe : warszawskie Termopile 1944 : przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci z lat 1939-1944; Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945" : "Askon", 2001
Maliszewska Izabella Śródmieście Północne : warszawskie Termopile 1944 : przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci z lat 1939-1945; Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945" : "Askon", 2002
Mańkowski Zygmunt Powstanie Warszawskie w historiografii i literaturze; Lublin, 19967
Marszalec Janusz Ochrona porządku i bezpieczństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim; Warszawa, 1994
Matłachowski J. Kulisy genezy Powstania Warszawskiego; Londyn, 1978
Matusak Piotr Powstanie Warszawskie 1944 : wybór dokumentów. T. 2 cz. 1, Okres przejściowy 5-7 VIII 1944 /; Warszawa : "Egros", 2001
Matusak Piotr Powstanie Warszawskie 1944 : wybór dokumentów. T. 2 cz. 2, Okres przejściowy 8-10 VIII 1944 ; Warszawa : "Egros", 2002
Matusak Piotr Powstanie Warszawskie 1944 : wybór dokumentów. T. 3, Okres przejściowy 11-14 VIII 1944 ; Warszawa : "Egros", 2003
Matusak Piotr Powstanie Warszawskie 1944 : wybór dokumentów. T. 4, 15-18 VIII 1944 ; Warszawa : "Egros", 2003
Matusak Piotr następne tomy będą ukazywać się sukcesywnie, przewidywane kilkanaście
Matusak Piotr Służba duszpasterska Armii Krajowej w powstaniu warszawskim. WSRP, Siedlce, 1996
Mazurkiewicz Stanisław Jan Mazurkiewicz - "Radosław", "Sęp", "Zagłoba"; Warszawa : nakł. autora, 1994
Michalak Aleksander "Olczak" nie wraca
Mórawski Karol Czerniaków : warszawskie Termopile 1944 : przewodnik historyczny po miejscach walk i straceń z dni Powstania Warszawskiego ; Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945" : ["Askon"], 2001
Mórawski Karol Wola : warszawskie Termopile 1944 r : przewodnik historyczny po miejscach walk i straceń z dni Powstania Warszawskiego ; Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945" : ["Askon"], 2001
Mórawski Karol Oktabiński Krzysztof Świerczek Lidia Żoliborz-Bielany 1944 r.
Nazarewicz Ryszard Z problematyki politycznej powstania warszawskiego 1944
Ney- Krwawicz Marek Armia Krajowa
Ney- Krwawicz Marek Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej
Niżyński Leszek Batalion Miotła. PAX, Warszawa 1992.
Nowacki T. Udział polskiej Eskadry nr 1586 w pomocy walczącej Warszawy; Warszawa, 1984
Nowak Szymon Przyczółek czerniakowski 1944; Wydawnictwo Infort Editions, Zabrze, 2011
Nowak-Jeziorański Jan 63 days
Nowak-Jeziorański Jan Rosja wobec powstania warszawskiego
Nowożycki Bartosz Batalion Armii Krajowej "Czata 49" w Powstaniu Warszawskim; Rytm, W-wa; 2008
Nowożycki Bartosz Zgrupowanie AK "Radosław"; Rytm, W-wa; 2014
Okolski Tadeusz Batalion "Dzik" w Powstaniu Warszawskim
Olszewski Antoni,
Romańczyk Jan,
Staniewski Roman
Pamięć o batalionie AK "Miotła"; Warszawa, 2000
Orpen Neil Lotnicy 44, na pomoc Warszawie; Świat Książki, W-wa; 2006
Osmańczyk Edmund Jan Trzeba to opowiedzieć
Ostaszewski Jan Powstanie Warszawskie
Ostrowska Elżbieta A wolność była wśród drutów. Oflag IX Molsdorf (dalsze losy kobiet - oficerów po Powstaniu Warszawskim). PWN, Warszawa 1991.
Ostrowska Elżbieta W Alejach spacerują "Tygrysy". Sierpień - wrzesień 1944; PIW, 1973.
Ostrowska Elżbieta Z tajemnic powstańczej Warszawy. Kanały. Łączność dowodzenia i ewakuacje na trasach południowych. Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2003.
Ostrowska Krystyna Ostrowski Janusz Na kompletach i na barykadach
Ostrowska Krystyna W Śródmieściu Południowym. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego. T. II, W-wa, 1996
Ozimek Stanisław Poczta powstańczej Warszawy: geneza i działalność poczt polowych - Harcerskiej Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim; Warszawa: Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", "Askon", 2003
Ozimek Stanisław Stare Miasto 1944
Pawlak Jerzy Nad Warszawą 1939 i 1944
Piekalkiewicz Janusz Kampf um Warschau
Pietras Stanisław Zgrupowanie "Sosna" Batalion "Chrobry I"
Piotrowski Jan Jak zdobyć Kościół Św. Krzyża i Komendę Policji?
Piórkowski Jerzy Elektrownia walcząca
Płoski Stanisław Niemieckie materiały do historii Powstania Warszawskiego; PWN; 1958 r.
Podlewski Stanisław Przemarsz przez piekło; PAX, 1971.
Podlewski Stanisław Rapsodia Żoliborska; PAX, 1957.
Podlewski Stanisław Wierni Bogu i Ojczyźnie
Podlewski Stanisław Wolność krzyżami się znaczy; Warszawa; 1989.
Pomian Andrzej Powstanie warszawskie
Praca zbiorowa Antologia komiksu o Powstaniu Warszawskim "44"; "Czterdzieści cztery "; Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego, 2007
Praca zbiorowa Exodus Warszawy - ludzie i miasto po powstaniu 1944; T. 1 - V Pamiętniki. Relacje; Warszawa; Państ. Instytut Wydawniczy, 1992
Praca zbiorowa Gdy zaczniemy walczyć miłością...: portrety kapelanów powstania warszawskiego; Warszawa; Muzeum Powstania Warszawskiego, 2004
Praca zbiorowa Grupa bojowa "Krybar" w walce o Powiśle i Uniwersytet Warszawski
Praca zbiorowa Harcerki 1939-1945. Relacje - Pamiętniki, 1998
Praca zbiorowa Klisze pamięci: z fotokroniki Powstania Warszawskiego; Warszawa: Agencja Omnipress, 1984
Praca zbiorowa Kościół a powstanie warszawskie, 1983
Praca zbiorowa Kronika powstań polskich 1794-1944; Warszawa: Kronika, 1994
Praca zbiorowa Książka i prasa w Powstaniu Warszawskim; Warszawa BP m.st. Warszawy - BGWM, 2005.
Praca zbiorowa Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. t. 1 - 3.
Praca zbiorowa Medycyna w Powstaniu Warszawskim; Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego; supl do t. CXLI Nr 9/2005, Oficyna "Adam", 2004
Praca zbiorowa Na oczach Kremla
Praca zbiorowa Miasto nieujarzmione; Warszawa: Iskry, 1957
Praca zbiorowa Międzynarodowe aspekty Powstania Warszawskiego 1944 roku : dokumenty, referaty i komunikaty sesji naukowej Instytutu Historii PAN i Towarzystwa Miłośników Historii zorganizowanej 15 czerwca na Zamku Królewskim i 16 czerwca 2004 r. w Instytucie Historii PAN; Warszawa: Rytm, 2004
Praca zbiorowa Moje Powstanie: 63 dni po 60 latach we wspomnieniach czytelników "Naszego Dziennika"; Szczecinek: Fundacja "Nasza Przyszłość", 2004
Praca zbiorowa Operacja "Burza" i Powstanie Warszawskie 1944; Warszawa: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Oficyna Wydawnicza Rytm, 2004
Praca zbiorowa Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka". Powstanie Warszawskie; Warszawa; Nasza Księgarnia, 1986
Praca zbiorowa Pełnić służbę...: z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945; Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1983
Praca zbiorowa Polonia wobec Powstania Warszawskiego: studia i dokumenty; Warszawa: Wydawnictwo Rytm, 2001
Praca zbiorowa "Powstanie "44 w komiksie "; Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego: Wydawnictwo Egmont Polska, 2009.
Praca zbiorowa Powstanie Warszawskie 1 sierpnia - 2 października 1944. Służby w walce; PWN; 1994.
Praca zbiorowa Powstanie warszawskie 1944; Warszawa: Wydaw. Polsko-Niemieckie, 1999
Praca zbiorowa Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych; Warszawa; Moskwa; IPN - KŚZpNP; MSWiA RP; Zarząd Rejestracji i Zasobów Archiwalnych FSB Republiki Rosyjskiej
Praca zbiorowa Powstanie Warszawskie: fakty i mity; Warszawa: IPN - KŚZpNP, 2006
Praca zbiorowa Powstanie Warszawskie i medycyna. Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek; Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego; supl do t. CXXXIX Nr 7/2003 t. I II, Zakł. Graf. UW, 2003
Praca zbiorowa Powstanie warszawskie w fotografii "Joachima" Joachima Joachimczyka. Album, W-wa, 1984
Praca zbiorowa Powstanie Warszawskie w historiografii i literaturze 1944-1994; Lublin: Wydaw. Uniwersytetu MCS, 1996
Praca zbiorowa Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza: studia i materiały z sesji naukowej na Zamku Królewskim w Warszawie 14-15 czerwca 1994; Warszawa: IH. PAN, 1995
Praca zbiorowa Świadectwa powstania warszawskiego 1944. Kuria Metrop.W-wska, 1988
Praca zbiorowa Tamte lata: wojna, okupacja, powstanie: 1939-1945; Warszawa: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich: "Askon", 2004
Praca zbiorowa Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego t.1; Bellona
Praca zbiorowa Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego t.2; Bellona
Praca zbiorowa Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego t.3 cz. 1 i 2; Bellona
Praca zbiorowa Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego t.4; Bellona
Praca zbiorowa Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego t.5; Bellona
Praca zbiorowa Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego t.6; Bellona
Praca zbiorowa Wypędzeni z Warszawy 1944 - losy dzieci: wystawa w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy; Warszawa: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2007].
Praca zbiorowa Zgrupowanie Armii Krajowej Zaremba-Piorun;Wyd. Wspier. Procesu Edukacji; W-wa; 2005
Praca zbiorowa Z kamerą w powstańczej Warszawie - 1944. Album. ZPAF, 1995
Praca zbiorowa Zburzenie Warszawy. Zeznania generałów niemieckich przed prokuratorem Rzeczypospolitej; Katowice, Wyd. Awir, 1946 1995
Praca zbiorowa Życie w powstańczej Warszawie: sierpień - wrzesień 1944: relacje - dokumenty; Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1965
o. Pronobis Tadeusz TJ
Rostworowski Stanisław Jan
Pomagał w sercach odnajdywać Boga. Wspomnienia o ojcu Tomaszu Rostworowskim; Norbertinum, Lublin, 2010
Prorok Leszek Kepi wojska francuskiego; Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973
Przygoński Antoni Powstanie warszawskie 1944 oraz walki o wyzwolenie Warszawy w styczniu 1945
Przygoński Antoni Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944, t. 1 - 2
Przygoński Antoni Stalin i Powstanie Warszawskie; Warszawa, 1994
Przygoński Antoni Udział PPR i AL w powstaniu warszawskim
Przystojecki Tadeusz Pod okupacją i w powstaniu
Radwański Janusz Wakacje nad Wisłą : rok 1944 ; [Pruszków] : nakł. autora, 2003.
Rakowska Magdalena Powstanie warszawskie w literaturze pięknej
Radzymińska Józefa "Psalm Powstańczy 1944"
Rocki Jan Dziewiąta Dywersyjna; Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1973
Rocki Jan "Żniwiarze od "Żywiciela: Kronika IX Kompanii Dywersji "Zniwiarz"
Rogalska Barbara i Sołtan Andrzej opr. Klisze pamięci. Z fotokroniki Powstania Warszawskiego; Omnipress; 1984.
Rokicki Józef Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia
Rosłoniec Włodzimierz Grupa "Krybar" Powiśle 1944 ; Warszawa; "Pax", 1989
Rozmysłowicz Adam Gmach PAST-y w Powstaniu Warszawskim 1944; Warszawa; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej; Oficyna Wydawnicza "Rytm", 2008
Rudniewska A, de Michelis A, Pod rozkazami Konrada
Rudziński Aleksander Witold Dziennik z Powstania Warszawskiego
Rumianek Andrzej Batalion "Bończa"; Ofic. Finna, Gdańsk, 2010
Rutkowski Jerzy "Sęk" Kompania "Warszawianka" Narodowych Sił Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim; Warszawa, 1996
Rybicka Hanna Dziennik bojowy oddziału dyspozycyjnego "A" Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej : Warszawa 1-30 sierpnia 1944 ; Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994
Rymkiewicz Jarosław Marek Kinderszenen; Warszawa, Wydawnictwo Sic! s.c., 2008
Salmonowicz Stanisław Powstanie warszawskie
Satalecki Bogdan Antoni Plan "Burza"
Sawicka Irena Oddziały i żołnierze NSZ w Powstaniu Warszawskim; Warszawa, 1998
Sawicki Jacek Zygmunt VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej "Obroża"; Warszawa: Bellona, 2002
Sawicki Jacek Zygmunt Bitwa o prawdę: historia zmagań o pamięć powstania warszawskiego 1944-1989; Warszawa: DiG, 2005
Sawicki Tadeusz Front wschodni a powstanie warszawskie; Warszawa, 1989
Sawicki Tadeusz Rozkaz: zdławić powstanie. Siły zbrojne III Rzeszy w Powstaniu Warszawskim; Warszawa, 1999
Sawicki Tadeusz Wyrok na miasto. Berlin i Moskwa wobec Powstania Warszawskiego; Warszawa, 1993
Serwański Edward Życie w powstańczej Warszawie: sierpień - wrzesień 1944
Serwański Edward, Irena Trawińska Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r.; Poznań, Wyd. Instytutu Zachodniego, 1946
Sęk- Małecki Józef Armia Ludowa w powstaniu warszawskim
Siemaszko Zbigniew S. Łączność i polityka 1941-1946
Skoczek Marian "GURT" - "KEDYW" w konspiracji i w powstaniu
Skrzyńska Izabella Oberlangen
Skwara Zdzisław Z piosenką i pistoletem przez wojnę; Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2004
Sławiński Szymon Mały Powstaniec; Warszawa: Muchomor, 2006
Sobiechowska- Skiwska Janina Akowskie przeprawy przez Wisłę z Grochowa na Czerniaków i Mokotów - sierpień 1944 roku
Sobiechowska- Skiwska Janina Powstańcze przeprawy przez Wisłę sierpień 1944
Solak Andrzej Warszawa 44. Popiół i łzy; Warszawa; wyd. eSPe; 2014
Sowiński Tadeusz Jedwabna konspiracja. Ośrodek Milanówek "Mielizna" w strukturach obwodu Błonie "Bażant" Armii Krajowej
Stachiewicz Piotr "Parasol"; Warszawa, 1984
Stachiewicz Piotr Starówka 1944
Stachiewicz Piotr Starówka 1944 : zarys organizacji i działań bojowych Grupy "Północ" w powstaniu warszawskim ; Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1983
Starzyńska Maria Legenda ostatniej barykady; Warszawa; PAX; 1974
Stawiński Jerzy Stefan Godzina "W", Węgrzy, Kanał
Stawiński Jerzy Stefan Kanał i inne opowiadania
Stawiński Jerzy Stefan Kanał, Ucieczka
Stawiński Jerzy Stefan Młodego warszawiaka zapiski z urodzin; Warszawa, Czytelnik, 1977
Stawiński Jerzy Stefan Opowieści powstańcze
Stefański Henryk Edward Ryngraf
Stępniak Roman Mundur i medycyna
Stompor Józef Płonące lazarety; LSW; 1987
Stradomski Wiesław Ostatnia Reduta
Strok Marek Bataliony "Iwo", "Ostoja"; Pruszków: Oficyna Wydawnicza Ajaks, przy współpracy Archiwum Akt Nowych, 2006.
Strzembosz Tomasz Ludność cywilna w powstaniu warszawskim ; PIW, 1974
Strzembosz Tomasz Stalin a Powstanie Warszawskie. Z archiwów sowieckich t. IV; Warszawa; 1994.
Stypułkowski Zbigniew Invitation to Moscow
Stypułkowski Zbigniew W zawierusze dziejowej
Sułowska Dmochowska Maria II Batalion Szturmowy "Odwet" Armii Krajowej
Sułowska- Bojarska Teresa Codzienność
Szcześniak Jerzy "Frantic" 7. Amerykańska pomoc dla Powstania Warszawskiego; KiW; 2007.
Szebeko Alicja 1941-1944
Szuch Lewtak-Stattler Teresa, Lubomira Warszawskie dzieci pójdziemy w bój...: od "Parasola" do "Żubra"; Warszawa: Fundacja Pomocy Antyk "Wydaw. Antyk - Marcin Dybowski", 2004
Szypowski Jan Zapiski o Powstaniu Warszawskim 1944
Ścibor Jerzy Kapitulacja Żoliborza 30.9.1944
Śmigielski Stefan Na barykadach Starówki. 104 kompania ZSP-AK w Powstaniu Warszawskim. Stare Miasto; Warszawa; 1992.
Śreniawa-Szypiowski R. Barykady powstania warszawskiego 1944, W-wa, 1993
Śreniawa-Szypiowski R. Dokumenty Powstania Warszawskiego
Środowisko AK 'Kryska' Pamiętne miejsca Czerniakowa; Apostolicum; Ząbki; 2004.
Świderski Jerzy Tomasz Dziennik harcerza powstańca -63 dni w dzienniczku czternastoletniego chłopca; Łośgraf, Warszawa, 2004
Świętochowski Andrzej Pamiętnik warszawskiego chłopaka; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, 2009
Taborski Bolesław Moje powstanie wtedy i teraz
Tarasiewicz Zenon Wspomnienia żołnierza
Tarczyński Jan Pojazdy Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim
Tarnowska Maria Przyszłość pokaże...: wspomnienia; Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2008
Tarnowska Maria Wspomnienia; Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 2002
Tomczyk Damian Nieletni żołnierze Powstania Warszawskiego w hitlerowskim obozie jenieckim w Łambinowicach
Tretkowski Zbigniew Z Polski do Polski
Trojan Włodzimierz Ci, którzy przeżyli... Biografie żołnierzy baonu "Zośka"
Troński Bronisław Tędy przeszła śmierć; Warszawa; Czytelnik; 1957.
Umiński Zdzisław Kanoniczki 1944 ; PAX, 1988
Umiński Zdzisław Powstańcze rozstania
Urbanek Bożena Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim 1944 r[oku]; Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1988
Utracka Katarzyna Wola 1944. Powstańcze miejsca pamięci; Warszawa, Urz. Dz. Wola m.st. Warszawa, 2009.
Utracka Katarzyna Zgrupowanie AK "Chrobry II"
Wachowicz Barbara Wierna rzeka harcerstwa - To Zośki wiara!
Wałkuski Janusz Moja wojna 1939-1945; Fund. "Nasza przyszłość"; Szczecinek, 2005
Waśkiewicz Andrzej oprac. Ranni różą. Antologia: Poeci walczącej Warszawy; Anagram; 1994
Wąsowski Bogdan Granat 548
Wiśniewska Maria Szpitale powstańczej Warszawy ; Warszawa : "Rytm" : "Polczek", 1991
Wnuk Włodzimierz Byłem z wami
Woszczyk Antoni "Baszta" "K-3" walczy
Woźniewski Zbigniew Książka raportów lekarza dyżurnego
Woźniewski Zbigniew Pierwsze dni powstania warszawskiego w szpitalach na Woli
Wójcicki Leszek Jan Życie na stos
Wójcik Michał Powstanie Warszawskie; Warszawa, EDIPRESSE Polska, 2004
Wroniszewski Józef IV Obwód Armii Krajowej Ochota Okręg Warszawa
Wroniszewski Józef Ochota 1939-1945; Warszawa, 1976
Wroniszewski Józef Ochota 1944; Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1978
Wroniszewski Józef Kazimierz Ochota, Okęcie: przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci z lat 1939-1944 Warszawa : Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", 2002.
Wróblewski Włodzimierz Pod komendą "Gozdawy"
Wróblewski Z. Starówka w ogniu"
Wyczańska Krystyna, Rossman Jan Kanały w Powstaniu Warszawskim
Wyganowska-Eriksson Anna Pluton pancerny batalionu "Zośka" w powstaniu warszawskim; Gdańsk, Finna, 2010.
Wyszczelski Lech Polskie radio w powstaniu warszawskim 1944 r.
Zabłocki Jerzy Jerzyki z "Miotłą" w tarczy ; Warszawa : "Efekt", 1994
Zaborski Zdzisław Tędy przeszła Warszawa. Epilog Powstania Warszawskiego. Pruszków Durchgangslager 121 - 8.VIII-10.X.1944.; Askon; 2004.
Zadrożny Stanisław Tu - Warszawa : dzieje radiostacji powstańczej "Błyskawica"
Zagórski Wacław Wicher wolności
Zaniewicki Zbigniew Powstanie i potem
Zaremba Zygmunt Wojna i konspiracja
Zaręba Z. Powstanie sierpniowe; Warszawa, 1990
Zarzycki Tadeusz Pierwszy i ostatni dzień
Zawilski Apoloniusz Polskie fronty 1918-1945 T. 1 - 2; Warszawa: Volumen: Bellona, 1997
Zawodny Janusz Kazimierz Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji; 1994
Zawodny Janusz Kazimierz Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. Wywiady; 1994
Ziółek Zygmunt Od okopów do barykad: wspomnienia 1939-1944; Warszawa: Czytelnik, 1973
Zbłowski Władysław Wspomnienia kapelana "Strusia"
Ziółkowski Benedykt Batalion Armii Krajowej "Łukasiński"
Zonik Zygmunt Elektrownia
Zwierzchowski Karol Rozpaczliwy akt walki o przetrwanie Narodu
Zychowicz Piotr Obłęd '44, Poznań, Rebis, 2013
Żeńczykowski Tadeusz Samotny bój Warszawy; Paryż, 1985

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz

Bibliografia Polski Podziemnej:

Autor Tytuł
Bałuk Stefan Starba Byłem cichociemnym; Askon, Warszawa, 2007
Baranowski Edmund, Kulesza Juliusz Bankowe szańce. B./17/S.; Warszawa, Askon, 2009.
Bartelski Lesław AK [Armia Krajowa] t. 1: Podziemna Armia: 27.IX.1939-30.VI.1943; Warszawa, Tekst, 1990
Bartelski Lesław M. Przeciw zagładzie; "Książka", Warszawa, 1949.
Bartelski Lesław M. Patrol między murami; Książka i Wiedza, Warszawa, 1949.
Bartelski Lesław M. Z głową na karabinie; Książka i Wiedza, Warszawa, 1987.
Bartoszewski Władysław 1859 dni Warszawy; Kraków, Wyd. Znak, 2008.
Bartoszewski Władysław Na drodze do niepodległości
Bartoszewski Władysław Warszawski pierścień śmierci 1939-1944; Warszawa, Świat Książki, 2008.
Bijata Jan Wawer; Warszawa; KiW; 1973.
Bohun Dąbrowski Antoni Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narowodwych Sił Zbrojnych; wyd. Vers, 1989
Borodziej Włodzimierz Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944
Bór Komorowski Armia podziemna; Warszawa, 1991
Bratko Józef Gestapowcy
Broniewski Stanisław "Orsza" Akcja pod Arsenałem
Broniewski Stanisław "Orsza" Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika
Bystrzycki Przemysław Znak cichociemnych
Celt Marek Raport z Podziemia 1942; Wyd. LTW; 2005
Centkowska Elżbieta Na tajnych kompletach; Warszawa; Wyd. Szk. i Pedagog.; 1974
Chlebowski Cezary Bar "Za Kotarą"
Chlebowski Cezary Cztery z tysiąca; KAW; 1985 r.
Chlebowski Cezary Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie; Warszawa, 1985
Chlebowski Cezary Wachlarz: monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943; Warszawa, PAX, 1990
Chlebowski Cezary Zagłada IV Odcinka
Chmielarz Andrzej Proces szesnastu. Dokumenty NKWD
Datner Szymon Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej
Dobroszycki Lucjan Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945; Warszawa, MON, 1962
Domańska Regina Pawiak - kaźń i heroizm
Downarowicz Hanna Zapiski z pamięci; Warszawa, Bellona, 2001
Drewnowski Jerzy, Koźniewski Kazimierz Pierwsza bitwa z Gestapo; Warszawa, Czytelnik, 1969
Dunin-Wąsowicz Krzysztof Na Żoliborzu 1939-1945; Warszawa, KiW, 1984
Duraczyński Eugeniusz Centralny katalog relacji i wspomnień z lat 1939-1945; Wrocław, PAN, 1974
Fieldorf Maria, Zachuta Leszek Generał "Nil" August Emil Fieldorf. Fakty, dokumenty, relacje; Warszawa, 1993
Fijałka Michał 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK; wyd. PAX, W-wa, 1986
Firley Zygmunt W Kedywie i w "Burzy"; Warszawa, LSW, 1988
Garliński Józef Polska w drugiej wojnie światowej; Londyn, 1982
Getter Marek Policja granatowa w Warszawie
Getter Marek Zarys organizacji policji niemieckiej w Warszawie i dystrykcie Warszawa w latach 1939-1945
Ginter Maria Galopem pod wiatr, galopem na przełaj; Warszawa, 1990
Gładkowski Andrzej Motoryzacja w konspiracji; Fund. Warszawa walczy 1939-1945, Warszawa, 2011
Gościmska Alicja, Kamiński Ryszard Laski w czasie okupacji 1939-1945; wyd. Archidiecezji W-wskiej, 1987
Góreckii Ryszard Przemoczone pod plecakiem osiemnaście lat
Gumkowski J., Leszczyński K. Okupacja hitlerowska w Polsce
Hempel Adam "Pogrobowcy klęski - rzecz o policji granatowej w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1944"; PWN; Warszawa; 1990
Hillebrandt Bogdan Młodzież Warszawy w walce z hitlerowskim okupantem; WP; Warszawa; 1970
Hrybacz Janusz - "Zawisza" Karta dziejów wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej
tą książke możesz znaleść również w formie elektronicznej na w.icm.edu.pl/ak/kartAK.htm
Jankowski Stanisław "Agaton" Zaczęło się pod Arsenałem
Jastrzębski Stanisław Z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie t. 1 - 2
Jędrzejewski Zygmunt "Jędras" Od września do września
Kamiński Aleksander Kamienie na szaniec
Karski Jan Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty; Warszawa, 1992
Kopański Stanisław Wspomnienia wojenne 1939-1946; Londyn, 1961
Kopf Stanisław Lata okupacji
Kopka Bogusław Konzentrationlager Warschau. Historia i następstwa; Warszawa, IPN, 2007
Korboński Stefan W imieniu Rzeczypospolitej; Warszawa, 1991
Kotarska Elżbieta Proces Czternastu; Oficyna Wydawnicza Volumen; Warszawa; 1998 r.
Krajewski K. i in. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku
Krogulec Grzegorz Warszawskie odznaki wojskowe i kombatanckie.; PWN; 1994.
Kruszewski Roman, Tycner Wanda Proces Kazimierza Płużaka Prezydenta Podziemnego Państwa Polskiego; Warszawa, 1992
Kunert Andrzej Ilustrowany słownik po Polsce Podziemnej 1939-1945; Warszawa, PWN, 1996
Kunert Andrzej Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej t. 1 - 3; Warszawa, PAX
Kunicki Aleksander "Rayski" KCichy front. Ze wspomnień oficera wywiadu dywersyjnego dyspozycyjnych oddziałów Kedywu KG AK
Lewandowska Stanisława Kryptonim "legalizacja": 1939-1945; Warszawa, KiW, 1984
Lewandowska Stanisława Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945; Warszawa, Czytelnik, 1982
Lewandowska Stanisława Prasa okupowanej Warszawy 1939-1945; Warszawa, PAN, 1992
Lisiewicz Paweł Maria Z dziejów wywiadu Armii Krajowej
Marat Stanisław, Snopkiewicz Jacek Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa - Nila
Michalski Czesław Wojna warszawsko-niemiecka; Czytelnik, Warszawa, 1971.
Mikołajczyk Stanisław Polska zgwałcona; Kraków, 1985
Miłosz Czesław Rodzinna Europa; Kraków, 2001
Moczarski Kazimierz "Maurycy" Rozmowy z katem
Ney-Krwawicz Marek Komendanci AK; Warszawa, 1992
Ney-Krwawicz Marek Komenda Główna Armii Krajowej; Warszawa, PAX, 1990
Nowak Szymon Oddziały wyklętych; Warszawa, Fronda, 2014
Nowak-Jeziorański Jan Kurier z Warszawy; Kraków, 1997
Ostrowska Elżbieta Miecz wzniesiesz albo tarczę. Okupacja Warszawa październik 1939 - lipiec 1944). Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1994.
Paczkowski A. Ankieta cichociemnych; Warszawa, 1984
Paszta Wiesław Cień "Błyskawicy"; Działdowo, 2009
Pestkowska Maria Kazimierz Sosnkowski; Wrocław, 1995
Pietras Stanisław POZ - Polska Organizacja Zbrojna: Siew-Racławice-POZ-AK; Warszawa, PAN' 1996
Pluta-Czachowski Kazimierz Organizacja Orła Białego; wyd. PAX Warszawa, 1989
Pomian Jan Życie i pamiętniki "szarej eminencji"; Warszawa, 1990
Praca zbior Harcerki 1939-1945; Warszawa, 1983
Praca zbior Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. 1 - 3
Przewodnik Andrzej, Strzembosz Adam Generał "Nil"; Warszawa, 1999
Rokiciński Roman Pierwszy patrol dywersyjny Armii Krajowej; Warszawa, 1994
Rószkiewicz-Litwinowiczowa Anna Trudne decyzje: kontrwywiad Okręgu Warszawa AK 1943-1944, więzienie 1949-1954; Warszawa, PIW, 1991
Rybicka Hanna Dziennik bojowy oddziału dyspozycyjnego "A" Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej: Warszawa 1-30 sierpnia 1944;
Rybicki Józef Notatki szefa warszawskiego Kedywu; Warszawa , UW, 2003
Sadurska A. Kobiety w łączności ZWZ - AK
Sadzewicz Marek Na szańcach Woli i Ochoty; Warszawa; KiW; 1972.
Siemaszko Zbigniew Działalność generała Tatara 1943-1949;
Smoczyński Juliusz Operacja "Skrytki"
Sowiński Tadeusz Jedwabna konspiracja. Ośrodek Milanówek "Mielizna".; Burchard edition; 1988.
Stachiewicz Piotr Akcja "Koppe"
Stachiewicz Piotr Akcja "Kutschera"; Warszawa; KiW; 1982.
Stachiewicz Piotr "Parasol": dzieje oddziału do zadań specjalnych Kirownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej; Warszawa, PAX, 1984
Starzyńska Maria Legenda lat czterdziestych; Warszawa, PAX, 1974
Strzembosz Tomasz Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944; Warszawa, PWN, 1983
Strzembosz Tomasz Generał "Nil"; Warszawa, Rytm, 1999
Strzembosz Tomasz Odbijanie więźniów w Warszawie
Strzembosz Tomasz Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy
Strzembosz Tomasz Refleksje o Polsce i podziemiu 1939-1945; Warszawa, 1990
Szarota Tomasz Okupowanej Warszawy dzień powszedni
Szarota Tomasz Stefan Rowecki "Grot"
Sztasznajder J. Cichocimni. Z Polski do Polski
Śląski Jerzy Polska Walcząca t. 1 - 3
Śląski Jerzy Żołnierze wyklęci; Warszawa, 1996
Tomaszewski Stanisław "Miedza" Benefis konspiratora
Trzcińska Maria KL Warschau; Radom, Polwen, 2007
Tucholski Jędrzej Cichociemni
Urbankiewicz Jerzy Kedyw - Egzekutywa; Łódź, 1991
Wałkuski Janusz Moja wojna 1939-1945; Szczecinek, Fund. "Nasza Przyszłość", 2005.
Wanat Leon Apel więźniów Pawiaka; Warszawa, KiW, 1976
Wanat Leon Za murami Pawiaka; Warszawa, KiW, 1972
Więckowski Tadeusz Okruchy wspomnień; Warszawa, Projekt, 1999
Wiśniewski Wojciech Rzymianin z AK: rzecz o dr Józefie Rybickim ps. "Andrzej", "Maciej"; Warszawa, 2001
Witkowski Henryk Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944; Warszawa, 1985
Witkowski Henryk Kedywiacy; Warszawa, PAX, 1973
Wojewódzki Michał Akcja V-1, V-2
Wojewódzki Michał Polacy w walce z bronią "V"
Wojewódzki Michał W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1943; Warszawa, PIW, 1976
Woźniewski Zbigniew Książka raportów lekarza dyżurnego: szpital Wolski w okresie Powstania Warszawskiego; Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1974
Wysocki Jan Wiesław Rotmistrz Pilecki; Warszawa, 1994
Wysznacki Leszek Warszawa zbrojna, 1794-1918; 1939-1945. KAW, 1979
Zagórski Wacław Wicher wolności

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


Bibliografia II Wojny Światowej:

Autor Tytuł
Bernaś Franciszek, Mikulska-Bernaś Julita Reduta pod Wizną; KiW; Warszawa; 1970
Davies Norman Europa walczy 1939-1945; Kraków; Wyd. Znak, 2008
Dunin-Wąsowicz Krzysztof Stutthof; KiW; Warszawa; 1981
Floryan-Lovborg Eva Od czasu do czasu - wspomnienia; Elset; Olsztyn; 2010
Gruszka Marcin Kpt. Kazimierz Górecki (1896-1978) artylerzysta i adwokat. Niespokojne życie w niespokojnych czasach; Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego; Warszawa; 2004
Kaczanowski Longin Hitlerowskie fabryki śmierci na Kielecczyźnie; KiW; Warszawa; 1984
Kosiarz Edmund Obrona Kępy Oksywskiej; KiW; Warszawa; 1984
Leżeński Cezary Zostały tylko ślady podków...; KiW; Warszawa; 1984
Lynne Olson, Cloud Stanley Sprawa honoru - Dywizjon 303 Kościuszkowski - Zapomniani Bohaterowie II Wojny Światowej; Warszawa; 2004
Osmańczyk Edmund Jan Chwalebna wyprawa na Berlin; KiW; Warszawa; 1970
Pertek Jerzy Marynarze generała Kleeberga; KiW; Warszawa; 1986
Rey Wiktor Złe milczenie 1939 - ????; Wyd. Antyk - Marcin Dybowski; Komorów; 2006
Sadzewicz Marek Oflag II D Gross-Born; KiW; Warszawa; 1977
Skibiński Franciszek Falaise; KiW; Warszawa; 1971
Sokorski Włodzimierz Polacy pod Leniono; KiW; Warszawa; 1983
Szymański Marek Oddział majora "Hubala"; KiW; Warszawa; 1975
Trzcińska Maria Obóz zagłady w centrum Warszawy - KL Warschau; Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne - POLWEN; Radom; 2002
http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_123.html
Tuszyński Waldemar Lasy Janowskie i Puszcza Solska; KiW; Warszawa; 1984
Zychowicz Piotr Pakt Ribbentrop-Beck; Rebis; Poznań; 2013

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


Bibliografia poezji powstańczej:

Autor Tytuł
Baczyński Krzysztof Kamil Utwory zebrane t. I-II; Wyd. Literackie, Kraków, 1970
Baliński Stanisław Krajobrazy polskie; Pax, Warszawa, 1997.
Białoszewski Miron Obroty rzeczy. Wiersze; PIW, Warszawa, 1956.
Bieńkowski Zbigniew Poezje zebrane; Agawa, Warszawa, 1993.
Bogusławska Teresa Wołanie z nocy; Pax, Warszawa, 1979.
Bojarski Wacław Ranny różą; "Generacje", Warszawa, 1973.
Borowski Tadeusz Utwory wybrane; Ossolineum, 1991.
Bratny Roman W karty z historią; Czytelnik, Warszawa, 1948
Chałko Zbigniew Dłoń pełna snów; Test, Lublin, 1997.
Chróścielewski Tadeusz Tożsamość. Wybór wierszy; WŁ, Łódź, 1980.
Czachorowski Stanisław Echo przez siebie; PIW, Warszawa, 1958.
Dobrowolski Stanisław R. Wiersze i poematy; Czytelnik, Warszawa, 1968.
Gajcy Tadeusz Pisma; Wyd. Literackie, Kraków, 1980
Jasiński Zbigniew Krwią i rymem. Dokumenty powstańcze.
Klemińska Izabella Poezja powstańczej Warszawy.Antologia. W-wa, 1994
Krahelska Krystyna Wiersze; PIW, Warszawa, 1978.
Krzyżewski Juliusz Poezje; PIW, Warszawa, 1978.
Kunert Andrzej K. Warsaw Concerto. Powstanie Warszawskie w poezji; Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa, 2004.
Marczak-Oborski Stanisław Antologia poezji podziemnej (1939-1945); Warszawa, 1957.
Ostromęcki Bogdan Wybór wierszy; Czytelnik, Warszawa, 1972.
Stolarek Zbigniew Po trzykroć ziemia; Paryż, 1946.
Stroiński Zdzisław Ród Anhellich; PIW, Warszawa, 1982
Szczepański Józef A. Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę. I w świętość naszej sprawy; Warszawa-Tarnów, 1997.
Śliwicki Zygmunt Meldunek z Pawiaka; PWN, Warszawa, 1974.
Tomalakowa Irena Drugi brzeg; Toruń, Fund. "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1994.
Trzebiński Andrzej Aby podnieść różę; Pax, Warszawa, 1970.
Twardowski Jan Zaufałem drodze; LSW, Warszaw, 2004.
Waśkiewicz Andrzej K. Ranni różą. Poeci walczącej Warszawy. Anagram, Warszawa, 1994

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


English bibliography:

Author Title
Baczynski, Krzysztof Kamil White Magic and Other Poems. Bill Johnston translator. Green Integer, 2004.
Bialoszewski, Miron A Memoir of the Warsaw Uprising. Northwestern University Press, 1991.
Biega, Bill C. Thirteen is My Lucky Number: The Dramatic True Story of a Polish Resistance Fighter. Syrena Press, 1996.
Borowiec, Andrew. Destroy Warsaw! Hitler's Punishment, Stalin's Revenge. Praeger, 2001.
Bruce, George The Warsaw Uprising, 1 August-2 October 1944. Hart-Davis, London, 1972.
Central Commission for the Investigation of German Crimes in Poland. German Crimes in Poland. Howard Fertig, New York, 1981.
Ciechanowski, Jan M. The Warsaw Rising of 1944. Cambridge University Press, May 2002.
Davies, Norman Rising '44: The Battle for Warsaw. Viking Press, 2004.
Davies, Norman God's Playground, Volume 2. Columbia University Press, 1982.
Hanson, Joanna K.M. The Civilian Population and the Warsaw Uprising of 1944. Cambridge University Press, November 1982.
Hempel, Andrew Poland in World War II: An Illustrated Military History. Hippocrene Books, 2000.
Karski, Jan Story of a Secret State. Simon Publications, 2001.
Komorowski, T. Bor Secret Army. Battery Press, September 1984.
Korbonski, Stefan Fighting Warsaw: The Story of the Polish Underground State, 1939-1945. Hippocrene Books, 2nd edition, January 2004.
Korbonski, Stefan The Polish Underground State: A Guide to the Underground, 1939-1945. Hippocrene Books, September 1981.
Kulski, Julian Eugeniusz Dying, We Live: The Personal Chronicle of a Young Freedom Fighter in Warsaw (1939-1945). Holt, Rinehart and Winston. New York, 1979
Kulski Julian E. Legacy of the White Eagle.
Likiernik, Stanislaw By Devil's Luck: A Tale of Resistance in Wartime Warsaw. Mainstream Publishing, 2001.
Lisiewicz, M. et al (Ed) Destiny Can Wait: The Polish Air Force in the Second World War. Battery Press Inc., 1988.
MacLean, French L. The Cruel Hunters: SS-Sonderkommando Dirlewanger. Schiffer Publishing, 1998.
Ney-Krwawicz, Marek The Polish Home Army 1939-1945. The Polish Underground Movement Study Trust, London, 2001.
Nowak, Jan Courier from Warsaw. Wayne State University Press, 1982.
Olson, Lynn & Cloud, Stanley A Question of Honor: The Kosciuszko Squadron: Forgotten Heroes of World War II. Knopf, 2003.
Orpen, Neil Airlift to Warsaw: The Rising of 1944. University of Oklahoma Press: Norman, 1984.
Peszke, Michael The Polish Underground Army, the Western Allies, and the Failure of Strategic Unity in World War II. Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc, 2004.
Rowinski Leokadia That the Nightingale Return: Memoir of the Polish Resistance, the Warsaw Uprising and German P.O.W. Camps, Jefferson, NC. McFarland & Company, Inc.
Zagorski, Waclaw 'Lech' Seventy Days. Frederick Muller Ltd. London 1957.
Zawodny, Janusz Kazimierz Nothing but Honour: The Story of the Warsaw Uprising, 1944. Pan Macmillan, 1978.

prepared by: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.