Konkurs plastyczny "Warszawskie dzieci"
          Zgłoszenie szkół do udziału w konkursie - do 14.02.2014 r.

            Przesłanie prac/plakatów - do 8.05.2014 r. do Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
            ul. Leszczynowa 5, 03-197 Warszawa (dopisek: Konkurs "Warszawskie dzieci")

            Ogłoszenie listy laureatów - 26.05.2014 r.
          Niezbędne dokumenty:

          1. Regulamin konkursu

            2. Formularz zgłoszeniowy

            3. Zgoda rodziców / opiekunów          Rozstrzygnięcie konkursu:

           Protokół komisji konkursowej

Copyright © 2014 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.