Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 i kanał Youtube "Fotograficzny Program Bez Nazwy" (www.youtube.com/programbeznazwy)
ogłaszają konkurs fotograficzny imienia por. "Reja" z Grupy Bojowej AK "Krybar"
pod patronatem honorowym Związku Powstańców Warszawskich:

"Moje zdjęcie z obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego"

          Patronami medialnymi konkursu są kwartalnik Biuletyn Informacyjny Związku Powstańców Warszawskich "Powstaniec Warszawski" oraz portal www.sppw1944.org.

          Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić jedno lub kilka zdjęć z obchodów 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego, wykonanych pomiędzy 29 lipca 2019 r. a 2 października 2019 r. Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane są w regulaminie..

          Na zwycięzców czekają nagrody w postaci cennego sprzętu fotograficznego. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w październiku 2019 r. na stronie www.sppw1944.org oraz w Biuletynie Informacyjnym "Powstaniec Warszawski". Zdjęcia oceniać będzie jury kierowane przez wybitnego artystę fotografika Krzysztofa Gierałtowskiego - syna powstańczego lekarza i komendanta Szpitala Maltańskiego..

          Szczegóły konkursu:

          Regulamin konkursu

          Termin wykonywania zdjęć - pomiędzy 29 lipca 2019 r. a 2 października 2019 r.

          Nagrody w konkursie


          Życzymy powodzenia.
Copyright © 2019 SPPW1944. Wszelkie zastrzeżone.