Klasyków 21/23 - Białołęka Mehoffera 2 - Białołęka

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss