Hozjusza 2 - Żoliborz Czarnieckiego 15 - Żoliborz Stare Miasto

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo GaussCopyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.