Hozjusza 2 - Żoliborz Czarnieckiego 15 - Żoliborz Stare Miasto

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss