Czerwonych Beretów 3 - Rembertów Grzybowa 1 - Rembertów

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss