Żytnia 1 - Wola Chłodna 9 - Wola Nowolipki 18 - Wola pl. Grzybowski 3/5 - Śródmieście Nowogrodzka 51 - Śródmieście Hoża 53 - Śródmieście Lindleya 12 - Ochota Stare Miasto

To create the Memory Map 2 certain fragments of the plan of Warsaw published by the Gauss Publishing House have been used.Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.