Karolkowa 49 - Wola Wolska 76 - Wola Wolska 138/140 - Wola Wolska 140a - Wola Bema 73/75 - Wola

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss