Borkowska 1 - Wesoła

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss