Rybnicka 27 - Włochy

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss