Czerniakowska 137 - Mokotów Chełmska 21a - Mokotów Puławska 95a - Mokotów

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss