Hynka 4a - Włochy

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss