poprzednie miejsce

Krakowskie Przedmieście 3 - Stare Miasto

następne miejsce
kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Krakowskie Przedmieście 3. Kościół p.w. św. Krzyża.
Pierwszy kościół zbudowano w 1525 r., przebudowano go w 1615 r. Po zniszczeniach w czasie najazdu szwedzkiego, nowy kościół zbudowano w latach 1679-1696.
W czasie Powstania Warszawskiego kościół stał się miejscem zaciekłych bezpośrednich walk. Kościół jest ostrzeliwany przez artylerię. 6 września Niemcy detonują wewnątrz kościoła dwa "Goliaty". Świątynia zostaje całkowicie zniszczona.
W latach 1945-1953 trwa odbudowa kościoła.

Na ścianach kościoła tablice:
- poświęciona pamięci poległych żołnierzy Organizacji Wojskowej "O. W." - Korpus Bezpieczeństwa "K. B.";
- poświęcona żołnierzom Armii Krajowej batalionu "Kiliński" walczącym pod dowództwem mjra Henryka Leliwy-Roycewicza;
- poświęciona żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych VI Oddziału Sztabu Komendy Głównej poległym w Powstaniu Warszawskim;
- poświęcona pamięci żołnierzy kompanii ochrony sztabu Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej "Koszta", poległych w Powstaniu Warszawskim, między innymi w walkach o ten kościół;
- poświęciona pamięci żołnierzy kompanii "Grażyna" batalionu "Harnasia";
- poświęcona gen. bryg. Ludomiłowi Rayskiemu, pilotowi 301 dyw. bomb. RAF, obrońcy Warszawy w 1944 r.;
- poświęciona por. Zygmuntowi Hann ps. "Grzybowski", z-cy dowódcy III Zgrupowania AK "Konrad", poległemu w Powstaniu Warszawskim;
- poświęcona kpt. Wojciechowi Pszczółkowskiemu ps. "Kostka", d-cy 4 kompanii "Harcerskiej" batalionu Armii Krajowej "Gustaw";
- poświęcona kpt. Bolesławowi Kontrymowi ps. "Żmudzin", dowódcy 4 kompanii Zgrupowania "Bartkiewicz" oraz jego poległym, pomordowanym i zmarłym żołnierzom;
- poświęcona Zbigniewowi Gęsickiemu ps. "Juno", żołnierzowi Armii Krajowej batalionu "Parasol", poległemu w trakcie zamachu na Kutscherę;
- poświęcona Stanisławowi Charzyńskiemu, artyście malarzowi, uczestnikowi Powstania Warszawskiego.


kliknij na mapę, aby zobaczyć całą Warszawę


kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć


             

             

             

             

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz
zdjęcia: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.