poprzednie miejsce

Zagórna 5 - Śródmieście

następne miejsce
kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Zagórna 5. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Pierwotnie kościół w latach 1916-1932 stylu neoklasycznym mieścił się przy ul. Łazienkowskiej 14. We wrześniu 1944 r., w czasie Powstania Warszawskiego, pełnił funkcję szpitala powstańczego.
Świątynia została zbombardowana przez Niemców, w murach kościoła zginęło kilkadziesiąt osób. Po wojnie nabożeństwa odbywały się w ocalałych resztkach świątyni.
W związku z budową Trasy Łazienkowskiej wyrażono zgodę na przeniesienie siedziby parafii i budowę kościoła i plebanii przy ul. Zagórnej 5.
Nową świątynię usytuowano na pobojowisku przyczółka czerniakowskiego, gdziw we wrześniu 1944 r. trwały walki powstańcze zgrupowań "Kryska", "Radosław", "Parasol", "Miotła, "Zośka". Kościół został poświęcony w 1983 r.

W kościele znajdują się liczne pamiątki związane z Powstaniem Warszawskim 1944 r.
Na zewnętrznej ścianie plebanii nowoczesny alegoryczny fresk poświęcony powstaniu.
Na bocznej zewnętrznej ścianie kościoła kompozycja, którą stanowi witraż Matki Boskiej Powstańczej, pod nim tablica poświęcona oddziałom powstańczym walczącym na Czerniakowie, pod tablicą pamiątkowy pocisk wbudowany w mur.
Obok na ścianie umocowany wykopany z ruin zburzonego kościoła fragment żelaznego krzyża ze śladami przestrzelin.
W przedsionku kościoła tablice:
- poświęcona gen. Janowi Mazurkiewiczowi ps. "Radosław", dowódcy Zgrupowania "Radosław";
- poświęcona żołnierzom Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej Obwodu "Bażant" z Grodziska Maz. poległym w Powstaniu Warszawskim;
- - poświęcona pamięci pległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy V Zgrupowania Armii Krajowej "Siekiera" "Kryska".
Na wewnętrznych ścianach kościoła tablice:
- poświęcona żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych poległym w walce i pomordowanych przez hitlerowców i komunistów;
- poświęcona pamięci kobiet- żołnierzy Krajowej walczącym w Powstaniu Warszawskim 1944 r., jeńców wojennych obozów;
- poświęcona poległym i mordowanym żołnierzom 3 bat. Pancernego "Golski";
- poświęcona ppłk dr med. Alfredowi Paczkowskiemu, cichociemnemu ps. "Wania";
- poświęcona mjr Franciszkowi Ławruszczukowi ps. "Czarny Franek", żołnierzowi batalionu AK "Wigry";
- por. hm Andrzejowi Samsonowiczowi ps. "Xiążę", żołnierzowi plutonu "Felek", kompania "Rudy", baon "Zośka", poległemu 15 września 1944 na ul. Solec.
Na zewnętrznej ścianie kościoła kompozycja z tabliczkami epitafijnymi 202 żołnierzy AK ze zgrupowania "Kryska", batalionu "Harnaś", batalionu "Miotła", poległych na Czerniakowie oraz informacją, że w tym kościele znajdują się relikwie błogosław. ks. pallotyna Józefa Stanka, kapelana Zgrupowania AK "Kryska", zamordowanego przez Niemców.
Pośrodku kompozycji pierwotnie umieszczony był wrak karabinu maszynowego W km Szk. wz. 1938 z okresu Powstania Warszawskiego, znalezionego w trakcie wykonywanych fundamentach kościoła. Karabin zaginął w trakcie remontu kościoła.
Na wewnętrznych ścianach kościoła pod sufitem oraz na pionowych wspornikach umieszczono kilkadziesiąt odznak różnych formacji Armii Krajowej, głównie oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim 1944 r.

kliknij na mapę, aby zobaczyć całą Warszawę


kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

         

    

         

         

         

    

    

         

                        

                        

    

                             

                                  

                             

                             

                             


                             

                                  

                             

                             

                             opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz
zdjęcia: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.