2/4 Czerniakowska Street - Mokotow The corner of Idzikowskiego & Czerniakowska streets - Mokotow 55 Klarysewska Street - Mokotow 23 Orężna Street - Mokotów The corner of Powsinska & Okrezna streets - Mokotow Powsinska Street - Czerniakow Fort - Mokotow Powsinska Street - Szubelka Park - Mokotow

based on "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" map by Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. WarszawyCopyright © 2004-2022 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.