Powązkowska 93 - Żoliborz Ostroroga róg Tatarskiej - Wola Deotymy r. Obozowej - Wola Powązkowska 43/45 - Cmentarz Wojskowy Powązki - Wola

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy