Rondo Zesłańców Syberyjskich - Ochota Grójecka 95  - Ochota Drygały róg Maszynowej - Ochota Instalatorów vis á vis budynku 7b - Ochota Gen. Bema 57 - Wola

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy