Hynka 4A - Ochota Al. Krakowska r. Lipowczana - Ochota Al. Krakowska 110/114 - Ochota

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy