Żwirki i Wigury róg ul. 17 Stycznia - Mokotów

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy