Al. Zjednoczenia 34 -Żoliborz

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy