Pow±zkowska 93 - Żoliborz Krasińskiego 38 - Żoliborz Ostroroga róg Tatarskiej - Wola Deotymy r. Obozowej - Wola Pow±zkowska 43/45 - Cmentarz Wojskowy Pow±zki - Wola

карта "Места Памяти Варшавского Восстания", изданная Бюро промоции города Управления столичного города ВаршавыCopyright © 2004-2022 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rigths reserved.