Dzika 17 Stawki róg Dzikiej Anielewicza 34 Rondo 'Radosława' - Wola Spokojna 13 - Wola Okopowa 55a - Wola Okopowa róg Mireckiego - Wola Młynarska 68 róg Sołtysa - Wola Al. Solidarno¶ci - Wola Al. Solidarno¶ci 90 - Wola Młynarska 54/58 - Wola Górczewska 52 - Wola Górczewska 41 - Wola Płocka 25 - Wola Jaktorowska 6 - Wola Leszno 34/36 - Wola Górczewska róg Płockiej - Wola Górczewska róg Staszica - Wola Karolkowa 53 - Wola Żelazna 87 - Wola Leszno r. Al. Solidarno¶ci - Wola Al. Solidarno¶ci r. Karolkowej - Wola Wolska 75 - Wola Wolska 58/60 - Wola Wolska 55 - Wola Wolska 45 - Wola Młynarska 2 - Wola Młynarska 2 - Wola Działdowska 8 - Wola Młynarska róg Wolskiej - Wola Wolska 43 - Wola Wolska 37 - Wola Wolska 27/29 - Wola Wolska 2/4/6 - Wola Chłodna 52/54 - Wola Karolkowa 49 - Wola Żytnia 39 - Wola Wolska 40 - Wola Żytnia 42 - Wola Grenady - Wola Dzielna 60 - Wola Dzielna 72 - Wola Okopowa 59 - Wola Okopowa 23 - Wola Wolska k/Wola Plaza (dawny DT Wola) - Wola Karolkowa 78 - Wola Karolkowa r. Żytniej - Wola Młynarska r. Żytniej - Wola Karolkowa 56 - Wola

карта "Места Памяти Варшавского Восстания", изданная Бюро промоции города Управления столичного города Варшавы