Mickiewicza róg gen. Zaj±czka - Żoliborz Dymińska 10 - Żoliborz Rydygiera 7 - Żoliborz Śmiała 1/3; 5/7 - Żoliborz Stawki 4 Stawki 6/8 Słomińskiego Konwiktorska 6 Sanguszki 1 Zakroczymska róg Konwiktorskiej Bonifraterska 14 Zakroczymska 7 Bonifraterska 12 Sapieżyńska 7 Franciszkańska 14 Al. Solidarno¶ci 64 - Wola Al. Solidarno¶ci 68a - Wola Stare Miasto i Muranów

карта "Места Памяти Варшавского Восстания", изданная Бюро промоции города Управления столичного города ВаршавыCopyright © 2004-2022 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rigths reserved.