Park Skaryszewski - Praga Grochowska 274 - Praga Kaleńska 3 - Praga Waszyngtona róg Grenadierów - Praga Wybrzeże Szczecińskie k/ stadionu X-lecia - Praga

карта "Места Памяти Варшавского Восстания", изданная Бюро промоции города Управления столичного города ВаршавыCopyright © 2004-2022 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rigths reserved.