poprzednie miejsce

Zagórna 5 - Sródmiescie Południowe
Загурная 5 - Южное Средместье

następne miejsce

kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Zagórna 5 - на стене костела. Большая таблица памяти всех повстанческих отрядов, сражавшихся в этом районе.

kliknij na mapę, aby zobaczyć cał± Warszawę


kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć


kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć    kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć   обработка: Мацей и Петр Янашек-Сейдлиц
фотографии: Йоанна Янашек-Сейдлиц
перевод: Катерина Харитонова


Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.