poprzednie miejsce

Czarnieckiego 17 - Żoliborz
Чарнецкого 17 - Жолибож

następne miejsce

kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Czarnieckiego 17. Таблица на стене здания, сообщающая, что в этом доме в 1942-1944 годах находилась оружейная мастерская и склад оружия II Области Варшавского Округа АК, а также пункт Кедива Агат-Пегас-Парасоль.


kliknij na mapę, aby zobaczyć cał± Warszawę
Czarnieckiego 17обработка: Мацей и Петр Янашек-Сейдлиц
фотографии: Йоанна Янашек-Сейдлиц
перевод: Катерина Харитонова


Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.