poprzednie miejsce

Aleja Wojska Polskiego 32 - Żoliborz

następne miejsce

kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Aleja Wojska Polskiego 32. Pomnik rtm. Witolda Pileckiego w postaci pękniętej jasnej sześciennej bryły z granitu i betonu, usytuowany na północnej części między-jezdniowego pasa zieleni al. Wojska Polskiego w pobliżu budynku nr 32, obok miejsca, gdzie rtm. Pilecki został aresztowany 9 września 1940 r. Na jednej ze ścian pomnika napis następującej treści:

Harcerz, oficer Wojska Polskiego.
Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 oraz kampanii wrześniowej 1939.
Żołnierz konspiracji niepodległościowej: Tajnej Armii Polskiej, Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.
Dobrowolny więzień niemieckiego obozu KL Auschwitz od 21/22 IX 1940 do 26/27 IV 1943.
Organizator Wojskowej Konspiracji Obozowej.
Po brawurowej ucieczce z obozu oficer Kedywu Komendy Głównej AK.
Uczestnik Powstania Warszawskiego.
Jeniec Stalagu 344 Lamsdorf i Oflagu VII a Murnau.
Po wyzwoleniu oficer II Korpusu Polskiego.
Na polecenie gen. Władysława Andersa powrócił do Polski 8 XII 1945.
Aresztowany przez reżim komunistyczny 8 V 1947.
Poddany brutalnemu śledztwu, skazany został w sfingowanym procesie na karę śmierci.
Zamordowany strzałem w tył głowy 25 V 1948 w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.
Pogrzebany w miejscu nieoznaczonym, prawdopodobnie w Kwaterze "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
30 VII 2006 odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego.
5 IX 2013 awansowany przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka na stopień pułkownika.

kliknij na mapę, aby zobaczyć całą Warszawę
opracował Maciej Janaszek-Seydlitz
zdjęcia Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2017 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.