poprzednie miejsce

Grójecka 119 r. Korotyńskiego – Ochota
Груецкая 119, угол Коротыньского - Охота

następne miejsce

kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Grójecka 119 r. Korotyńskiego. Крест на газоне возле здания в окружении хвойных деревьев.
На кресте табличка следующего содержания:

На этом месте
в августе 1944 г.
немцы расстреляли
четверых повстанцев

kliknij na mapę, aby zobaczyć cał± Warszawę
обработка: Мацей Янашек-Сейдлиц

фотографии: Мацей Янашек-Сейдлиц

перевод: Катерина Харитонова


Copyright © 2022 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.