poprzednie miejsce

Górczewska róg Płockiej - Wola
Гурчевская, угол Плоцкой - Воля

następne miejsce

kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Górczewska róg Płockiej. Таблица памяти сотрудников и больных Вольской больницы, расстрелянных гитлеровцами 5.8.1944.

kliknij na mapę, aby zobaczyć cał± Warszawę


kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyćобработка: Мацей и Петр Янашек-Сейдлиц
фотографии: Йоанна Янашек-Сейдлиц
перевод: Катерина Харитонова


Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.