poprzednie miejsce

Chmielna róg Twardej - Wola
Хмельная, угол Твардой - Воля

następne miejsce

kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Chmielna róg Twardej. Таблица, посвященная погибшим во время Варшавского Восстания офицерам НВС.

kliknij na mapę, aby zobaczyć cał± Warszawę


kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyćобработка: Мацей и Петр Янашек-Сейдлиц
фотографии: Йоанна Янашек-Сейдлиц
перевод: Катерина Харитонова


Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. All rights reserved.