ul. Wilanowska 5 - Powiśle Czerniakowskie


         Mural namalowany na kamienicy ul. Wilanowska 5 na ślepej ścianie od strony Wisły. Wykonała go w lipcu 2013 r. grupa street-artowców nosząca kryptonim WFS.
         Mural poświęcony jest warszawskim dzieciom walczącym w Powstaniu Warszawskim. Centralnym motywem jest postać wzorowana na pomniku Małego Powstańca ze staromiejskich murów. Obok niej są obrazy wzorowane na autentycznych fotografiach z powstania. Na muralu są napisy: Dzieci Warszawy i Pamiętamy. Pod napisem Dzieci Warszawy jest wstęga w żółto-czerwonych barwach m. st. Warszawy.
         Kamienica z muralem jest jedynym ocalałym przedwojennym budynkiem na ul. Wilanowskiej. W drugiej połowie września w tym rejonie toczyły się ciężkie walki pomiędzy atakującymi oddziałami niemieckimi grupy uderzeniowej Dirlewangera a powstańcami ze zgrupowania "Kryska", resztkami Zgrupowania AK "Radosław" oraz żołnierzami 3 dyw. Piechoty I Armii Wojska Polskiego gen. Berlinga z desantu przez Wisłę.
         Nieistniejący obecnie budynek Wilanowska 1 był ostatnim punktem oporu na Czerniakowie. Walka trwała do 23 września 1944 r. Niemcy dopuścili się tu wielu mordów na powstańcach i ludności cywilnej.
         O wydarzeniach z okresu powstania informuje szereg tablic pamiątkowych usytuowanych w pobliżu.

Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Maciej Janaszek-Seydlitz
Copyright © 2018 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.