rondo Stanisława Sedlaczka - Powiśle


         Mural usytuowany na ścianie podpory Trasy Łazienkowskiej przy rondzie Stanisława Sedlaczka.
         Rondo Stanisława Sedlaczka jest skrzyżowaniem ulic Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat. Nad nim przebiega Trasa Łazienkowska. Patron ronda tworzył konspiracyjne Harcerstwo Polskie w czasie II wojny światowej. Więziony na Pawiaku, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
         12 podpór Trasy Łazienkowskiej zostało przeznaczone do legalnego tworzenia graffiti. W ramach festiwalu Street Art Doping powstało tu w 2009 r. kilkadziesiąt murali różnej treści.
         Na ścianie podpory bezpośrednio przy rondzie powstał mural poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Na tle typowego muralu pojawiły się białe kotwice Polski Walczącej oraz białe sylwetki z opisami symbolizujące bohaterów z czasów okupacji i powstania, harcerzy.
         Wśród nich są wymienieni:
         - Zbyszek Banaś ps. "Banan" - 16 letni listonosz Harcerskiej Poczty Polowej, łącznik w Powstaniu Warszawskim, zginął 17 sierpnia 1944 w rejonie szpitala Czerwonego Krzyża przy ul. Smolnej,
         - Jerzy Czajkowski ps. "Niszczyciel" - jeden z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, łącznik Szarych Szeregów, listonosz Harcerskiej Poczty Polowej,
       - Tadeusz Krzyżewicz ps. "Buzdygan" - podharcmistrz, członek Grup Szturmowych, brał udział w akcji pod Arsenałem jako członek trzyosobowej sekcji "Sten II", w czasie akcji został ciężko ranny, zmarł z ran,
         - Stanisław Broniewski ps. "Orsza", naczelnik Szarych Szeregów, dowódca akcji pod Arsenałem, autor książki o Szarych Szeregach "Całym życiem",
       - Krystyna Niżyńska ps. "Zakurzona" - jedna z najmłodszych uczestniczek Powstania Warszawskiego, 16 letnia sanitariuszka harcerskiego batalionu AK "Zośka", zamordowana przez Niemców po upadku Czerniakowa.
         Upływ czasu spowodował, że mural nie jest w najlepszym stanie.
         W pobliżu miejsca, gdzie obecnie znajduje się rondo Stanisława Sedlaczka w czasie powstania toczyły bój bataliony "Tur" i "Tum" ze zgrupowania AK "Kryska".

Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2018 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.