ul. Okrzei 5 - Praga Północ


         Mural usytuowany jest na bocznej ścianie przedwojennej kamienicy przy ul. Okrzei 5. Został namalowany w 2012 r. przez Maciej Pakalskiego i Dominika Robaka w ramach projektu sfinansowanego przez stowarzyszenie "Monopol Warszawski". Tematyka muralu została wybrana przez mieszkańców okolicznych kamienic.
         Na tle planu Warszawy widnieją twarze czterech wybitnych warszawiaków, żołnierzy Armii Krajowej.
         Trzej z nich to serdeczni przyjaciele, harcerze Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki ps. "Zośka", Jan Bytnar ps. "Rudy" i Aleksander Dawidowski ps. "Alek". Wszyscy polegli w walce z niemieckim okupantem w 1943 r. Ich pseudonimy były kryptonimami oddziałów legendarnego harcerskiego batalionu AK "Zośka".
         Czwarta twarz to podobizna ppłk Antoniego Żurowskiego ps. "Bober", dowódcy 6. Obwodu Praga Okręgu Warszawskiego AK.
         W prawym górnym rogu muralu kotwica Polski Walczącej i liczba: 1944. Przez mapę Warszawy i twarze bohaterów przepływa Wisła w kolorze krwi.
         Mural ma imponujące rozmiary, zajmuje 1 i 2 piętro budynku.
         1 sierpnia 1944 r. powstańcy z IV i V Rejonu 6. Obwodu Praga Okręgu Warszawskiego podjęli nierówną walkę z okupantem. Wobec miażdżącej przewagi nieprzyjaciela, mimo osiągnięcia pewnych sukcesów, po kilku dniach, na rozkaz dowódcy Obwodu, zaprzestali walki , przechodząc z powrotem do konspiracji.
         14 września na Pragę wkroczyły oddziały Armii Czerwonej i 1 Armii LWP.

Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2018 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.