al. Jana Pawła II 61 - Wola


         W lipcu 2023 r. na warszawskiej Woli odsłonięto na elewacji bloku mieszkalnego w al. Jana Pawła II 61 u zbiegu z ul. Miłą mural poświęcony generałowi Zbigniewowi Ściborowi-Rylskiemu ps. "Motyl".
         Na muralu został umieszczony fragment jednej z powojennych wypowiedzi "Motyla":

         "Powstanie Warszawskie to była walka o godną Polskę wśród narodów Europy i Świata".

         Poniżej informacja:

         kpt. Ścibor-Rylski "Motyl"
         dwukrotny kawaler Krzyża Srebrnego
         Orderu Wojennego Virtuti Militari

         Szlak bojowy batalionu AK "Czata 49"
         - Wola
         - Stare Miasto
         - Śródmieście
         - Powiśle Czerniakowskie
         - Mokotów

         Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych weteranów w Polsce. Podczas Powstania Warszawskiego dowodził kompanią "Motyl" w batalionie "Czata 49" zgrupowania "Radosław" pod dowództwem ppłk. Jana Mazurkiewicza. Jako dowódca kompanii przeszedł cały szlak bojowy swojego batalionu, najpierw z Woli na Stare Miasto, skąd kanałami przedostał się do Śródmieścia i dalej na Górny Czerniaków (Powiśle Czerniakowskie), kanałami na Mokotów i następnie znów do Śródmieścia.
         Po wojnie Zbigniew Ścibor-Rylski był inicjatorem i wieloletnim Prezesem Związku Powstańców Warszawskich. W całej kampanii był trzykrotnie ranny. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Wojennym Virtuti Militari. W 2005 r. został awansowany na stopień generała brygady.

Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Maciej Janaszek-Seydlitz
Copyright © 2023 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.