Orzeł Armii Krajowej


Opis:

         Orzeł AK w czasie okupacji noszony był przez żołnierzy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, którzy byli umundurowani i działali w zwartych grupach. Pozostali członkowie konspiracji nie mogli w sposób jawny demonstrować przynależno¶ci do największej podziemnej armii II Wojny ¦wiatowej. Dopiero w czasie trwania Powstania Warszawskiego 1944 Powstańcy mogli z dum± przypi±ć orły do czapek i furażerek lub namalować je na zdobycznych niemieckich hełmach.


Opis odznaki:

          Biały metal oksydowany, wymiary 44x32 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii Armii Krajowej znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.