Znaczek pamiątkowy Powstania Warszawskiego 1944


Opis:

         Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Walkę o miasto podjął Okręg Warszawski Armii Krajowej, którego dowódcą został płk/gen Antoni Chruściel "Monter" oraz podporządkowane mu siły podległe bezpośrednio Komendzie Głównej Armii Krajowej. Do walki włączyły się również zbrojne oddziały innych konspiracyjnych organizacji oraz ludność cywilna. Oddziały powstańcze wraz z ochotnikami liczyły około 50 tysięcy. W momencie wybuchu powstania niestety tylko co dziesiąty Powstaniec posiadał broń. Siły garnizonu niemieckiego liczącego około 15.000 zostały wzmocnione do około 55.000 wojska, SS i policji uzbrojonych w artylerię i czołgi, korzystających ze wsparcia lotnictwa, pociągów pancernych i monitorów rzecznych. W trakcie Powstania w mieście działały władze wojskowe i cywilne podległe rządowi RP w Londynie. Mieszkańcy stolicy czynnie poparli walkę. Armia Czerwona, która na początku września zajęła prawobrzeżną część Warszawy - Pragę wbrew zapowiedziom nie udzieliła Powstaniu pomocy. Niemcy przy użyciu czołgów i lotnictwa atakowali pozycje Powstańców w kolejnych dzielnicach lewobrzeżnej Warszawy. W trakcie walk hitlerowcy dokonywali masowych mordów ludności cywilnej, rozstrzeliwali rannych i wziętych do niewoli powstańców. Miasto płonęło, padały kolejne dzielnice. Pomimo tak wielkiej dysproporcji sił Polacy bronili swej stolicy przez 63 dni. W końcu wobec wyczerpania skąpej ilości amunicji i żywności oraz braku pomocy ze strony Armii Czerwonej dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski "Bór" 2 października 1944 r. podjął decyzję o kapitulacji.
         Powstańcy poszli do niewoli, ludność cywilną wygnano z miasta, część wywieziono do obozów koncentracyjnych lub na roboty przymusowe do Niemiec. W wyniku zamierzonych, trwających jeszcze przez 3 miesiące po upadku Powstania, działań okupanta miasto zostało zniszczone w 85% .
         Powstanie Warszawskie to najdłuższa w II Wojnie Światowej polska bitwa o suwerenność i niepodległość państwa.


Bardziej szczegółowy opis historii Powstania Warszawskiego 1944 r. znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.