VII Obwód Warszawskiego Okręgu AK - "Obroża"


Opis:

         VII Obwód Warszawskiego Okręgu AK obejmował osiem rejonów podmiejskich: 1 - Legionowo, 2 - Marki, 3 - Rembertów, 4 - Otwock, 5 - Piaseczno, 6 - Pruszków, 7 - Ożarów, 8 - Łomianki-Kampinos. Działał od 1940 r. Wiosną 1944 r. w jego szeregach znajdowało się ok. 10.000 ludzi.
         Dowódcą był mjr Kazimierz Krzyżak "Kalwin", zastępcą dowódcy i szefem sztabu mjr inż. Stanisław Mazgis "Portier".
         Podwarszawskie lasy były terenami szkolenia wojsk "Obroży" i innych oddziałów konspiracyjnych.
         Podczas walk w Warszawie oddziały obwodu miały wspierać powstańców organizacyjnie i zbrojnie. Jednak bliskość frontu i nasycenie terenu wojskiem niemieckim uniemożliwiły w znacznym stopniu podjęcie akcji przez AK. Najbardziej aktywne były oddziały na zachód i południe od Warszawy. W Powstaniu dowództwo i kompania osłonowa walczyły w batalionie "Zaremba-Piorun". W 1 i 2 rejonie były kilkudniowe potyczki, oddziały z Legionowa, Ożarowa i Łomianek walczyły w grupie "Kampinos". Oddziały piątego rejonu skoncentrowane w lasach Chojnowskich uderzyły na Wilanów i Sadybę. W 6 rejonie oddziały miały bazę w lasach Sękocińskich, a później organizowały pomoc dla internowanych w obozie w Pruszkowie.


Opis odznaki:

         Prostokąt obrzeżony podwójną listewką. W górnej części "kotwica", wokół której zapięta obroża. Poniżej: VII / AK/ 1939-1944. Biały metal, wymiary 9,5x20 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii VII Obwodu "Obroża" znajduje się na stronie "Na przedpolu Warszawy" (www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/).


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.