Pułk "Baszta"


Opis:

         Oddział dyspozycyjny Komendy Głównej AK zorganizowany w konspiracji w roku 1940, w 1941 r. rozwinięty w batalion, a w 1943 r. w pułk.

W skład pułku wchodziły:
- batalion: "Bałtyk" (kompanie B1, B2, B3)
- batalion "Karpaty" (kompanie K1, K2, K3, K4)
- batalion "Olza" (kompanie O1, O2, O3)
- służby pomocnicze

         Dowódcą pułku był ppłk Stanisław Kamiński "Daniel" , zastępcą dowódcy i szefem sztabu mjr Kazimierz Szternal "Zryw", cichociemny.
          W Powstaniu pułk "Baszta" stanowił trzon sił na Mokotowie, poniósł duże straty w ataku na silnie umocnione pozycje nieprzyjaciela: koszary SS przy ul. Kazimierzowskiej , dom Wedla, Fort Mokotowski, Wyścigi na Służewcu . Poszczególne oddziały "Baszty" toczyły ciężkie walki z przeważającymi siłami nieprzyjaciela do drugiej połowy września 1944 r . Brak broni i amunicji oraz stłoczenie olbrzymiej masy ludzkiej na niewielkiej powierzchni ograniczonej ulicami Al. Niepodległości, Różaną, Ursynowską i Puławską zmusiło dowództwo powstańcze do podjęcia z Niemcami rozmów o kapitulacji. Niemcy przyjęli przedstawione im warunki uznając powstańców za kombatantów. Przyrzekli stosować wobec kapitulujących przepisy Konwencji Genewskiej.
         Mokotów skapitulował 27 września 1944 r. Oświadczenie niemieckie nie przeszkodziło żandarmom w wymordowaniu w tym dniu około 120 powstańców wychodzących z kanałów na ul. Dworkowej .
         Część "Baszty" i innych oddziałów Mokotowa przeszło w sile około 600 żołnierzy kanałami do Śródmieścia i zaprzestało walki dopiero 2 października w ramach ogólnej kapitulacji Powstania.
         W toku krwawych i wyniszczających walk na Mokotowie z 4.500 powstańców poległo około 1.700 a ponad 2.000 zostało rannych.


Opis odznaki:

         Krzyż równoramienny z ramionami zakończonymi poprzecznymi wypukłymi listwami. Na poziomych ramionach wypukłe litery AK. W centrum owalny medalion, na obrzeżu którego daty istnienia oddziału: 1939-1944. Pośrodku czarny emaliowany zarys baszty, na niej "kotwica". Tło za basztą niebieskie emaliowane. Tombak srebrzony, emaliowany, wymiary 32x32 mm.Bardziej szczegółowy opis historii Zgrupowania "Baszta" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004-2005 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.