Pułk "Palmiry-Młociny"


Opis:

         Pułk sformowany w czasie Powstania z oddziałów Obwodu Nowogródek przybyłych z Puszczy Nalibockiej:
- dywizjon 27 pułku ułanów
- batalion 78 pułku piechoty
w sile około 900 żołnierzy
oraz innych pododdziałów znajdujących się na terenie Puszczy Kampinoskiej.
Walczył w ramach grupy "Kampinos".
Dowódca por. Adolf Pilch "Dolina", cichociemny.Bardziej szczegółowy opis historii pułku "Palmiry-Młociny" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.