Batalion "Miłosz"


Opis:

         Batalion powstańczy AK sformowany z ochotników w czasie Powstania w 2 rejonie Obwodu Śródmieście, początkowo jako zgrupowanie ppłk "Sławbora" (Jan Szczurek Cergowski).

W skład batalionu wchodziły:
- kompania "Bradla" ,
- kompania "Ziuka",
- Kompania "Redy".

Dowódca mjr Stefan Jastrzębski "Miłosz".

         Sukcesywnie uzupełniany był oddziałami znajdującymi się bez przydziału w rejonie jego działania. Batalion "Miłosz" walczył w ówczesnej dzielnicy niemieckiej pomiędzy al. Ujazdowskimi, placem Trzech Krzyży, ul. Książęcą, Aleją na Skarpie , ul. Wiejską i Piusa XI. 2 września zdobył silnie umocniony gmach YMCA i utrzymał ten rejon do kapitulacji. Z przypadkowo zgromadzonych ludzi powstał w toku walki doskonały, scementowany oddział powstańczy.Opis odznaki:

         Krzyż AK, lecz zamiast tarczy widziana od przodu lufa, na której obrzeżu wgłębny napis MIŁOSZ 1944, w centrum zaś "kotwica". Na dolnym ramieniu krzyża wypukła litery AK.
Oznaka srebrzona i patynowana. Biały metal, wymiary 20,1x20,5 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Miłosz" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.