Batalion "Oaza"


Opis:

         Batalion powstańczy AK utworzony 31.07 z oddziałów 5 rejonu Obwodu Mokotów z zadaniem niedopuszczenia nieprzyjaciela do Śródmieścia. Dowódcą był rtm. "Gryf" Emil Vacqueret. Oddział ten został rozwiązany 2.08, a jego żołnierze wycofali się do lasów Kabackich. Ponownie 18.08 utworzono na Sadybie batalion pod tą samą nazwą.

W skład batalionu wchodziły:
- kompania "Legun",
- kompania "Sadyba",
- 2 kompania WSOP "Hipa",
- pluton PAL "Genka",
- pluton "Grochów".

Dowódca kpt. Jacek Janusz Wyszogrodzki "Janusz".

         Pierwsze dwa dni września batalion "Oaza" walczył przeciwko Niemcom atakującym z południa wiążąc bardzo duże siły nieprzyjaciela. Po upadku Sadyby 2.09 batalion wycofał się na Sielce, których bronił do 16.09 wraz z batalionem "Ryś" rtm. Andrzeja Czaykowskiego "Gardy" . Wykrwawione oddziały, połączone w batalion "Oaza-Ryś" weszły w skład pułku "Waligóra" (dowódca ppłk Adam Remigiusz Grocholski) i walczyły na Mokotowie do kapitulacji 27.09.1944 r.


Opis odznaki:

         Romb obrzeżony wąską ramką. W centrum orzeł polski w koronie (wzorowany na godle z 1919 r.). Wokół orła napis AK / OAZA / 19-44 / REJON / V. Tło całej odznaki pokryte czerwonym lakierem.
Tombak srebrzony, wymiary 25x30,5 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Oaza" znajduje się na stronie Vademecum Powstania Warszawskiego.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.