Batalion "Ostoja"


Opis:

         Batalion "Ostoja" organizacyjnie wywodzi się z batalionu "Iwo". Został on utworzony w pierwszych dniach września 1944 r. rozkazem dowódcy podobwodu ppłk "Sławbora"(Jan Szczurek Cergowski) w związku z reorganizacją odcinka mjr "Sosny" (Narcyz Łopianowski). Batalion bronił strony nieparzystej Alej Jerozolimskich od ul. Marszałkowskiej do ul. Kruczej.

Dowódca kpt. Tadeusz Klimowski "Ostoja" cichociemny.


Opis odznaki:

         Krzyż równoramienny częściowo obrzeżony wąską listewką, poziome ramię w kształcie biało-czerwonej flagi emaliowanej. Na flagę nałożony napis OSTOJA. Na górnej części pionowego ramienia litery AK, na dolnej części napis 1944.
Biały metal.


Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Ostoja" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.