Batalion "Ruczaj"


Opis:

         W 1940 r. powstało VII zgrupowanie 2 rejonu Obwodu Śródmieście, przekształcone w pierwszych dniach Powstania w batalion "Ruczaj". W skład batalionu wchodziły kompanie: "Jastrzębia", "Longa", "Kosmy", "Cegielskiego" oraz dywizjon "Jeleń". Zadaniem zgrupowania na godzinę "W" było opanowanie al. Szucha i Alej Ujazdowskich (tzw. dzielnicy policyjnej).
         Słabo uzbrojone oddziały poniosły ciężkie straty, kompania "Kosmy" przestała praktycznie istnieć, a kompania "Cegielskiego" wycofała się na ul. Belwederską i na stałe utraciła łączność ze zgrupowaniem.
         5 sierpnia nastąpiła reorganizacja batalionu. Straty zostały uzupełnione ochotnikami. Po reorganizacji w skład batalionu weszły:
- kompania "Tadeusz",
- kompania "Habdank",
- kompania"Lodecki",
- kompania "Bończa",
- służby.

Dowódca rtm./mjr Czesław Grudziński "Ruczaj".

         W sierpniu i wrześniu batalion toczył walki o Dolinę Szwajcarską na ul. Szopena . O rozmiarach walk świadczy unikalny w skali Powstania fakt dwukrotnego zawieszenia broni dla zebrania rozkładających się ciał zabitych z obu stron. Największą akcją batalionu "Ruczaj" było zdobycie budynku Małej PAST-y na ul. Piusa XI bronionego przez silną 120-osobową załogę niemiecką. Batalion do końca Powstania utrzymał zdobyty przez siebie teren na ul. Szopena, Koszykowej i Natolińskiej. Walczył do kapitulacji w rejonie: Marszałkowska, plac Zbawiciela, Koszykowa, Aleje Ujazdowskie, Wilcza.


Opis odznaki:

         Krzyż równoramienny imitujący ceglany mur. Na nim okrąg, w otoku którego napis: RUCZAJ / 1939 AK - 1944. W centrum "kotwica". Odznaka srebrna i patynowana.
Miedź, wymiary 16x16 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Ruczaj" znajduje się na stronie Wikipedii.redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.