Batalion "Stefan"


Opis:

         Batalion "Stefan" należał do północnego odcinka grupy Śródmieście Południe. Powstał 5 września 1944 r. w wyniku scalenia drobnych oddziałów wycofanych ze Starówki. Wśród nich znalazły się też grupy, które na Starówkę dotarły z Woli.

Dowódcą batalionu został kpt. Stanisław Stefaniak "Stefan" (który również przeszedł szlak z Woli poprzez Stare Miasto).

         Batalion "Stefan" walczył w rejonie ul. Książęcej. Utrzymał ten odcinek do końca walk powstańczych tj. do 2 października 1944 r.


Opis odznaki:

         "Kotwica", na niej przylutowana ukośnie tabliczka z napisem STEFAN.
Biały metal, wymiary 16x21 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Stefan" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.