Zgrupowanie "Bartkiewicz"


Opis:

         Oddział odwodowy dowódcy Obwodu Śródmieście, zorganizowany w czasie Powstania.

W skład zgrupowania wchodziły:
- 1114 kompania "Andrzeja Prawdziwca",
- kompania "Bohuna",
- 1150 kompania "Lechicza",
- kompania "Żmudzina" ,
- 1149 kompania "Mazura",
- 100 kompania sztabowa "Newela",
- pluton łączności "Górala",
- służba sanitarna.

Dowódca mjr Włodzimierz Zawadzki "Bartkiewicz".

         Oddział walczył na obszarze między ulicami: Świętokrzyska, Mazowiecka, pl. Małachowskiego , Kredytowa, Królewska, Marszałkowska.
         Poszczególne kompanie brały udział w walkach o zdobycie Poczty Głównej, gmachu Abeitsamtu na ul. Kredytowej, Komendy Policji na Krakowskim Przedmieściu, walkach o gmach PAST-y i wielu innych.
         Żołnierze zgrupowania wykrywali i likwidowali niemieckich strzelców wyborowych, pełnili służbę wartowniczą, sanitarną i łączności.


Opis odznaki:

         Prostokąt o zaokrąglonych rogach, na nim na matowym tle stylizowana "kotwica". W centrum tarcza z herbem Warszawy, powyżej na kotwicy wypukła nazwa Zgrupowania BARTKIEWICZ. Na ramionach kotwicy 19 - AK - 44.
Miedź patynowana, wymiary 14,1x22,2 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii zgrupowania "Bartkiewicz" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.