104 samodzielna kompania AK/ZSP


Opis:

         Sformowana 1 sierpnia na Starym Mieście po wydzieleniu z batalionu "Bończa" jako samodzielna kompania weszła w skład zgrupowania "Róg". Trzon kompanii stanowiła grupa bojowa Związku Syndykalistów Polskich, wcielona w 1943 r. do AK. Po uzupełnieniu stanu ochotnikami jako 104 samodzielna kompania ZSP liczyła 280 ludzi.

W skład kompanii wchodziły:
- 1 pluton szturmowy,
- 2 pluton szturmowy,
- 3 pluton szturmowy,
- 4 pluton rezerwowy,
- 5 pluton roboczy,
- 6 pluton służb pomocniczych (żandarmeria, pirotechnika i rusznikarstwo, WSK (Wojskowa Służba Kobiet).

Dowódca por. Kazimierz Puczyński "Wroński".

         Kompania broniła siłami plutonów szturmowych m.in. barykad na pl. Zamkowym , Zamku, katedry św. Jana, a siłami plutonów liniowych reduty w Domu Profesorów na ul. Brzozowej. Uczestniczyła w walkach o PWPW . Osłaniała odwrót kanałami ze Starego Miasta . W czasie walk o Stare Miasto poniosła ponad 50% strat osobowych. Po przejściu kanałami do Śródmieścia pozostałość kompanii została wcielona do 101 kompanii batalionu "Bończa" broniła ostatniej barykady na Foksal, a następnie walczyła na Czerniakowie.


Opis odznaki:

         Ażurowy symbol zgrupowania "Róg", w skład którego wchodziła kompania: "kotwica" utworzona z rogu i bardziej realistycznej kotwicy. W centrum AK / RÓG, na ramionach kotwicy 19 - 44. Biały metal. U dołu na tabliczce numer 104 na czarnym tle.


Bardziej szczegółowy opis historii 104 Samodzielnej Kompanii Syndykalistów znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.