Grupa Artyleryjska "Granat"


Opis:

         Oddział został utworzony w 1940 r. na Mokotowie przez grupę artylerzystów. Od 1942 r. występował jako 10 kadrowy pułk artylerii AK. W Powstaniu występował pod kryptonimem Grupa Artyleryjska "Granat".

Dowódca kpt. Józef Szyszko "Bachmat".

         W ramach pułku "Baszta" grupa "Granat" walczyła w V Obwodzie Mokotów . W połowie sierpnia zdobyła zakłady Bruhn-Werke, które stały się bazą oddziału. We wrześniu w ramach batalionu "Ryś" rtm "Gardy" broni Sadyba obsadzając klasztor Nazaretanek, Czerniakowską, Chełmską.
Opis odznaki:

         Krzyż o zarysie Orderu Virtuti Militari obrzeżony wypukłymi listewkami. W centrum granat obronny. Na ramionach wypukła AK / 1939-44 i "kotwica".
Odznaka ze srebra lub srebrzonej miedzi, wymiary 21,4x 22 mm. <


Bardziej szczegółowy opis historii Grupy Artyleryjskiej "Granat" znajduje się na stronie Vademecum Powstania Warszawskiego.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.