Organizacja Wojskowa Korpusu Bezpieczeństwa


Opis:

         Korpus Bezpieczeństwa - KB, konspiracyjna organizacja powstała jesienią 1939 r., przekształcona potem w Organizację Wojskową KB, podległą od 1942 r. Komendzie Głównej AK. W końcu lipca 1944 r. komendant OW KB płk Andrzej Petrykowski "Tarnawa" udał się do Lublina i podporządkował swoją organizację PKWN i dowództwu Ludowego Wojska Polskiego.

W Powstaniu walczyły następujące oddziały KB:
- 1 batalion szturmowy "Nałęcz",
- 2 batalion szturmowy "Jur",
- batalion "Sokół" ,
- oddział "Topora"
- pluton "Żarskiego" w batalionie "Ruczaj",
- kompania saperów "Gryka",
- oddział "Edyty",
- oddział "Wilczka",
- oddział "Konrada",
- pomocnicza służba kobiet KB,
- Straż Obywatelska.

         Oddziały KB walczyły na Starym Mieście, Pradze i Dolnym Mokotowie; w Śródmieściu Południowym batalion "Sokół" blokował załogę niemiecką w gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, 2 batalion szturmowy KB zorganizowany na ul. Boduena przy Komendzie Głównej KB stanowił osłonę sztabu Warszawskiego Okręgu AK, oddziały mjr "Topora" budowały barykady i transportowały jęczmień z browaru Haberbuscha. Poszczególne oddziały KB podlegały dowódcom terenowym AK.

Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych KB, AL, PAL płk Leon Korzewnikianc "Dolina"płk Leon Korzewnikianc "Dolina".
Opis odznaki:

         Tarcza obrzeżona wypukłą ramką z tłem w postaci muru z cegieł. W górnej części wypukły liść z napisem KLON (kryptonim Konsolidacja Obrońców Niepodległości), poniżej na tarczy daty 1939-1945. W centrum "kotwica" pod emaliowaną biało-czerwoną opaską. W dolnej części OWKBAK ponad stylizowanymi gałązkami laurowymi. Odznaka posrebrzana i patynowana.
Tombak, wymiary 16,9x23,5 mm. <


Bardziej szczegółowy opis historii OW KB znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.