Polska Niepodległa


Opis:

         Tajna organizacja wojskowa "Polska Niepodległa" została utworzona 1 listopada 1939 r. W 1942 r. została podporządkowana Armii Krajowej przy równoczesnym zachowaniu autonomii organizacyjnej.
         W Powstaniu oddziały "Polski Niepodległej" walczyły we wszystkich dzielnicach Warszawy. W VI Obwodzie Praga wobec dużej ilości zgromadzonych i silnie uzbrojonych oddziałów niemieckich oddziały powstańcze powróciły do konspiracji. W tej sytuacji część oddziałów "Polski Niepodległej" przeprawiło się przez Wisłę i walczyło w Kampinosie i na Mokotowie.

Dowódca Kazimierz Zatopiański "Jur".
Opis odznaki:

         PCzerwony okrąg z szerokim białym obrzeżem. Na okręgu biały zarys tarczy z orłem białym w koronie. Po obu stronach orła litery P / N. Pod tarczą napis 1 o XI o 1939.


Bardziej szczegółowy opis historii organizacji "Polska Niepodległa" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.